Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-08-02 08:55:19 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Kierownictwo
2016-08-01 17:32:40 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-24-ust.-1.doc Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:32:26 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:31:40 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.docx Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:31:14 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-24-ust.-1.doc Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:30:58 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-22-ust.-1.doc Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:30:43 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:30:21 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:29:56 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.doc Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:29:14 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SOPZ-Koncepcja-dla-rozbudowy-systemu-Geoportal-w-kontekscie-stworzenia-Systemu-PZGiK-Projekt-techniczny.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:28:58 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SOPZ-Koncepcja-dla-rozbudowy-systemu-Geoportal-w-kontekscie-stworzenia-Systemu-PZGiK-Projekt-funkcjonalny.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:28:21 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SOPZ-Dokumentacja-powykonawcza-Systemu-PZGiK.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:27:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-Dokumentacja-powykonawcza-Portalu-PZGiK.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:27:16 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Architektura-SIG.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:27:00 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-Wzoru-Umowy-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 17:26:25 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 16:24:31 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 16:20:04 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-08-01 09:49:19 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.doc Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:48:41 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:47:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Architektura-SIG.pdf Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:47:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.docx Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:46:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:46:31 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-22-ust.-1.doc Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:46:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-Umowy-.pdf Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:45:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-UMM-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-ATiK-i-rozwoj.docx Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:45:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.doc Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:44:37 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ.pdf Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:44:09 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-08-01 09:43:37 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego