Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2019-01-16 12:36:21 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.7z Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:33:22 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.7z Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:30:30 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:29:09 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:27:22 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:24:45 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:19:36 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:19:13 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:15:35 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:13:46 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:13:32 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 12:10:29 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalaczniki-do-Zalacznika-nr-6-do-SOPZ.zip Aktualizacja oraz druk kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map ściennych w skali 1:500 000
2019-01-16 09:41:05 Daniel Brzoska Dodanie pliku Anulowany-Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-16 09:38:44 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Anulowany.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-16 09:37:36 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-16 09:33:30 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-16 09:32:26 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zmiana-tresci-Specyfikacji-Istotnych-Warunkow-Zamowienia.pdf Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-16 09:31:01 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-16 09:29:19 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-po-zmianach.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-16 09:28:59 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zmiana-tresci-Specyfikacji-Istotnych-Warunkow-Zamowienia.pdf Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-15 11:03:42 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-rynku-Warunki-techniczne.docx Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2019-01-15 11:03:18 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-rynku-Warunki-techniczne.docx Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2019-01-15 11:03:00 Daniel Brzoska Dodanie pliku Badanie-rynku-Opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2019-01-15 11:01:40 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2019-01-14 15:29:15 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Formularz-techniczny.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-14 15:27:50 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-14 15:27:28 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-14 15:27:12 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Formularz-techniczny.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-14 15:26:58 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2019-01-14 15:26:27 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii