Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-06-27 16:03:29 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-27.06.2016.pdf Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-27 15:58:25 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Zakup usług serwisowych urządzeń IBM
2016-06-27 14:42:23 Jakub Giza Dodanie pliku ustawa-o-sieciach-tel.pdf Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
2016-06-27 14:41:59 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
2016-06-27 14:41:10 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
2016-06-27 14:40:34 Jakub Giza Dodanie pliku ustawa-o-sieciach-tel.pdf Ustawa z o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
2016-06-27 14:40:18 Jakub Giza Dodanie pliku ustawa-o-sieciach-tel.pdf Ustawa z o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
2016-06-27 14:38:51 Jakub Giza Utworzenie artykułu Ustawa z o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
2016-06-27 14:04:19 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-24.06.2016.pdf Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-24 09:10:42 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI - starszy specjalista ds. budowy i rozwoju Krajowego Systemu Zarządzania BDOT10k (KSZBDOT) wraz z centrum zapasowym w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 180070, ważne do 25.04.2016
2016-06-24 09:09:34 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu NG - specjalista ds. postępowań kwalifikacyjnych w Wydziale Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 180779, ważne do 17.05.2016
2016-06-24 09:07:38 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu BO - specjalista ds. obsługi finansowo-administracyjnej projektów współfinansowanych ze środków UE w Zespole Prowadzenia Projektów w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 179651, ważne do 12.04.2016
2016-06-24 09:06:32 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI - starszy inspektor ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 179638, ważne do 12.04.2016
2016-06-24 09:04:10 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI - starszy inspektor ds. kontroli jakości danych w ramach projektu CAPAP w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 179634, ważne do 12.04.2016
2016-06-24 09:02:41 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI - starszy inspektor ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP oraz zadań rozwoju baz danych wydziału w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej, ogłoszenie nr 179630, ważne do 12.04.2016
2016-06-24 08:57:17 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180724, ważne do 19.05.2016
2016-06-24 08:54:35 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 180717, ważne do 19.05.2015
2016-06-24 08:51:34 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180722, ważne do 19.05.2016
2016-06-24 08:47:32 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemów SZNMT i TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180721, ważne do 19.05.2016
2016-06-23 16:03:23 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-23 16:03:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-23 16:02:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-23 16:02:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-23 16:01:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-23 16:01:37 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-Umowy-SOPZ-urzadzenia-sieciowe.doc Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-23 16:01:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-23 16:00:34 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-23 16:00:08 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-06-22 15:47:33 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-czesc-V.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-06-17 14:59:22 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS