Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-06-16 15:45:05 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Sporządzenie do 20 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-06-16 15:44:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.doc Sporządzenie do 20 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-06-16 15:44:33 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Sporządzenie do 20 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-06-16 15:44:02 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Sporządzenie do 20 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-06-16 15:43:33 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Sporządzenie do 20 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-06-15 12:47:48 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-06-15 12:41:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-CZesc-VII.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-06-15 12:41:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-CZesc-VI.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-06-15 09:14:49 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 180854, ważne do 20.05.2016. Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służ
2016-06-15 09:10:35 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - administrator baz danych w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 180960, ważne do 23.05.2016
2016-06-14 16:23:22 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języka białoruskiego
2016-06-14 16:23:07 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy.docx Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języka białoruskiego
2016-06-14 16:22:40 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy.pdf Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języka białoruskiego
2016-06-14 16:22:21 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języka białoruskiego
2016-06-14 16:21:37 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języka białoruskiego
2016-06-14 16:21:05 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języka białoruskiego
2016-06-10 15:08:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-zaproszenia-do-zlozenia-oferty.pdf Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS
2016-06-10 14:52:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Warunki-techniczne-aktualizacja.docx Usługa ubezpieczenia osób i mienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-06-10 10:18:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Warunki-techniczne.docx Usługa ubezpieczenia osób i mienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-06-10 10:18:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Warunki-techniczne.docx Usługa ubezpieczenia osób i mienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-06-10 10:17:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Usługa ubezpieczenia osób i mienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-06-10 10:14:27 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Usługa ubezpieczenia osób i mienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-06-09 15:18:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-terminu-przeslania-informacji-o-zamiarze-udzialu-w-dialogu-technicznym.pdf Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-08 14:22:25 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-06-08 09:26:26 Root User Aktualizacja artykułu Rada IIP
2016-06-04 16:16:46 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Odpowiedz-na-pytanie-do-Zaproszenia-z-dnia-04.06.2016.pdf Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS
2016-06-04 13:10:31 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-poprawiona-z-dnia-04.06.2016.pdf Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-06-03 11:17:33 Root User Dodanie pliku Wzorzec_sprawozdania_INSPIRE_2013_2015.docx Sprawozdawczość 2013-2015
2016-06-02 19:52:50 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2016 r
2016-06-02 19:52:09 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Warunki-techniczne.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2016 r