Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-06-02 19:51:53 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2016 r
2016-06-02 19:51:38 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2016 r
2016-06-02 19:51:12 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2016 r
2016-06-02 19:50:28 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2016 r
2016-06-02 18:00:12 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-02.06.2016.pdf Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-06-01 15:09:10 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:07:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-Zaproszenia-Wniosek-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-dialogu-technicznym.doc Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:06:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:06:19 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Opis-przedmiotu-zamowienia.docx Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:05:37 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-dialogu.pdf Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:04:57 Tomasz Cieśluk Usunięcie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:04:21 Tomasz Cieśluk Usunięcie pliku Zalacznik-nr-1-do-Umowy-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:03:31 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Umowy-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:03:17 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:02:46 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu
2016-06-01 15:01:47 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu K
2016-06-01 15:01:27 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze szkoleniami
2016-05-31 11:21:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Umowy-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS
2016-05-31 11:21:11 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Projekt-umowy.pdf Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS
2016-05-31 11:20:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.pdf Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS
2016-05-31 11:20:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS
2016-05-31 11:19:54 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS
2016-05-31 11:19:19 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Wykonanie naprawy pogwarancyjnej urządzeń UPS
2016-05-30 16:56:45 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-Zaproszenia-z-dnia-30.05.2016.pdf Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-05-30 16:05:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-30.05.2016.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-05-30 07:55:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-181396.pdf PL - specjalista ds. obiegu dokumentacji dotyczącej projektowanych aktów prawnych w Departamencie Prawno – Legislacyjnym, ogłoszenie nr 181396, ważne do 5.06.2016
2016-05-30 07:53:47 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu PL - specjalista ds. obiegu dokumentacji dotyczącej projektowanych aktów prawnych w Departamencie Prawno – Legislacyjnym, ogłoszenie nr 181396, ważne do 5.06.2016
2016-05-25 15:01:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-05-25 14:39:03 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-05-24 15:01:37 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-Zaproszenia-z-dnia-24.05.2016.pdf Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej