Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-05-23 15:27:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-20.05.2016.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-05-23 15:27:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-23.05.2016.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-05-23 15:19:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-23.05.2016.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-05-23 13:01:40 Root User Aktualizacja artykułu Strona główna
2016-05-20 11:56:52 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1a-wzor-formularza-ofertowego-czesc-I.doc Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-05-20 11:56:20 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1a-wzor-formularza-ofertowego-czesc-I.doc Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-05-20 11:56:04 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2b-do-Zaproszenia-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-Czesc-II.pdf Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-05-20 11:55:41 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-05-20 11:55:08 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-05-20 11:54:39 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Dostawa fabrycznie nowego serwera i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemu poczty elektronicznej
2016-05-19 15:27:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-i-modyfikacja-SIWZ-z-dnia-19.05.2016.pdf Serwis dla urządzeń sieciowych Nr ref.BO-ZP.2610.13.2016.IZ
2016-05-19 15:27:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-19.05.2016.pdf Serwis dla urządzeń sieciowych Nr ref.BO-ZP.2610.13.2016.IZ
2016-05-19 15:13:45 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-19.05.2016.pdf Zakup usług serwisowych urządzeń IBM
2016-05-19 09:19:52 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-181151.pdf IZ - starszy specjalista - architekt ds. systemów informatycznych SIG w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 181151, ważne do 29.05.2016
2016-05-19 09:18:35 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy specjalista - architekt ds. systemów informatycznych SIG w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 181151, ważne do 29.05.2016
2016-05-18 12:37:39 Root User Dodanie pliku INSPIREMonitoringza2015_12_05KSE.zip Monitoring 2015
2016-05-18 12:26:03 Root User Dodanie pliku INSPIREMonitoringza2015_12_05KSE.zip Monitoring 2015
2016-05-18 12:25:11 Root User Usunięcie pliku INSPIREMonitoringza2015_12_05KSE.zip Monitoring 2015
2016-05-18 12:21:32 Root User Dodanie pliku INSPIREMonitoringza2015_12_05KSE.zip Monitoring 2015
2016-05-17 23:16:03 Jakub Giza Dodanie pliku Sprawozdanie-z-realizacji-dyrektywy-INSPIRE-w-latach-2013-2015-KSE.pdf Sprawozdawczość 2013-2015
2016-05-17 23:14:26 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Monitoring 2015
2016-05-17 23:10:37 Jakub Giza Dodanie pliku INSPIREMonitoringza2015_12_05KSE.zip Monitoring za 2015
2016-05-17 15:57:44 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Sprostowanie-z-dnia-17.05.2016.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-17 15:57:25 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Sprostowanie-z-dnia-17.05.2016.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-14 15:39:13 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-181016.pdf GI - specjalista ds. obsługi i kontroli serwerów i stacji referencyjnych oraz aplikacji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydziale GSOP w Departamencie GI, ogłoszenie nr 181016, ważne do 19.05.2016
2016-05-14 15:38:50 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu GI - specjalista ds. obsługi i kontroli serwerów i stacji referencyjnych oraz aplikacji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydziale GSOP w Departamencie GI, ogłoszenie nr 181016, ważne do 19.05.2016
2016-05-14 15:38:18 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-181016.pdf GI - specjalista ds. obsługi i kontroli serwerów i stacji referencyjnych oraz aplikacji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydziale GSOPw Departamencie GI, ogłoszenie nr 181016, ważne do 19.05.2016
2016-05-14 15:37:41 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu GI - specjalista ds. obsługi i kontroli serwerów i stacji referencyjnych oraz aplikacji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydziale GSOPw Departamencie GI, ogłoszenie nr 181016, ważne do 19.05.2016
2016-05-14 15:37:14 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu GI - specjalista ds. obsługi i kontroli serwerów i stacji referencyjnych oraz aplikacji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydziale GSOPw Departamencie GI, ogłoszenie nr 181016, ważne do 19.05.2016
2016-05-13 20:03:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-13.05.2016.pdf Zakup usług serwisowych urządzeń IBM