Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-05-07 09:42:32 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-180787.pdf KN - specjalista ds. jakości danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 180787, ważne do 17.05.2016
2016-05-07 09:41:39 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu KN - specjalista ds. jakości danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 180787, ważne do 17.05.2016
2016-05-07 09:40:32 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-180779.pdf NG - specjalista ds. postępowań kwalifikacyjnych w Wydziale Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 180779, ważne do 17.05.2016
2016-05-07 09:40:14 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-180779.pdf NG - specjalista ds. postępowań kwalifikacyjnych w Wydziale Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 180779, ważne do 17.05.2016
2016-05-07 09:38:49 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu NG - specjalista ds. postępowań kwalifikacyjnych w Wydziale Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 180779, ważne do 17.05.2016
2016-05-06 14:31:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-05-06 14:30:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-05-06 14:30:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-05-06 14:30:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-05-06 14:29:25 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-05-06 14:28:26 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2016-05-06 14:05:11 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-180724.pdf IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180724, ważne do 19.05.2016
2016-05-06 14:04:43 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180724, ważne do 19.05.2016
2016-05-06 14:03:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-180722.pdf IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180722, ważne do 19.05.2016
2016-05-06 14:03:18 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180722, ważne do 19.05.2016
2016-05-06 14:02:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-180721.pdf IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemów SZNMT i TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180721, ważne do 19.05.2016
2016-05-06 14:01:53 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemów SZNMT i TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180721, ważne do 19.05.2016
2016-05-06 14:01:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-180719.pdf IZ - główny specjalista – architekt ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG) w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180719, ważne do 19.05.2016
2016-05-06 14:00:35 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - główny specjalista – architekt ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG) w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180719, ważne do 19.05.2016
2016-05-06 13:59:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-180717.pdf IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 180717, ważne do 19.05.2015
2016-05-06 13:58:48 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 180717, ważne do 19.05.2015
2016-05-05 15:04:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-dnia-05.05.-2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT
2016-05-04 17:52:44 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Warunki-techniczne.docx Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2016 r
2016-05-04 17:52:26 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Warunki-techniczne.docx Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2016 r
2016-05-04 17:52:03 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-KSNG.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2016 r
2016-05-04 17:51:24 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Badanie rynku
2016-05-04 17:51:10 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Badanie rynku
2016-05-04 17:50:37 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2016 r
2016-05-04 14:11:19 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 178638, ważne do 18.03.2016 Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służb
2016-05-04 13:52:43 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)