Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-05-04 13:52:08 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalaczniki-do-SOPZ.7z Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 13:51:51 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-10-do-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi-wyposazenia-i-urzadzen-technicznych.doc Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 13:51:29 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-uczestniczacych-w-wykonaniu-zamowienia.doc Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 13:51:12 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 13:50:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 13:50:22 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 13:49:55 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ-warunki-techniczne.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 13:49:35 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 13:49:04 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 13:48:13 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-05-04 10:26:25 Root User Dodanie pliku Zal.-Nr.-1-Oswiadczenia-o-stanie-kontroli-zarzadczej-GGK-za-rok-2015.pdf Kontrola zarządcza
2016-05-02 13:34:45 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu BO – sekretarz dyrektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej komórki organizacyjnej Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 179197, ważne do 1.04.2016
2016-05-02 13:27:31 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-02.05.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT
2016-04-29 15:26:08 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 15:24:16 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-dostaw.doc Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 15:16:15 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 15:15:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-formularza-technicznego.docx Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 15:15:20 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 15:15:05 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 15:14:38 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 15:14:13 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 15:13:34 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 15:13:01 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-04-29 14:15:04 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu BO - specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 178727, ważne do 19.03.2016
2016-04-29 14:12:33 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu GI – starszy inspektor ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Mapy Zasadniczej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 177591, ważne do 19.02.2016
2016-04-29 09:37:59 Root User Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-20-kwietnia-2016-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-Pelnomocnika-Rzadu-do-Spraw-Rzadowego-Programu-Rozwoju-Zintegrowanego-Systemu-Informacji-o-Nieruchomosciach.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
2016-04-29 09:36:02 Root User Utworzenie artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
2016-04-28 15:40:49 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - Naczelnik - Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 178886, ważne do 22.03.2016
2016-04-26 15:19:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-Rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2016 r. w zakresie opracowania zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych
2016-04-26 15:19:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2016 r. w zakresie opracowania zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych