Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-03-24 13:41:22 Jakub Giza Aktualizacja artykułu KN - specjalista ds. jakości danych ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177707, ważne do 21.02.2016
2016-03-22 14:34:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wzor-umowy.pdf Sporządzenie do 36 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-03-22 14:34:04 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Formularz-ofertowy.doc Sporządzenie do 36 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-03-22 14:33:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-ofertowe.pdf Sporządzenie do 36 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-03-22 14:32:59 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Sporządzenie do 36 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-03-22 08:47:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-179197.pdf BO – sekretarz dyrektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej komórki organizacyjnej Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 179197, ważne do 1.04.2016
2016-03-22 08:47:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-179197.pdf BO – sekretarz dyrektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej komórki organizacyjnej Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 179197, ważne do 1.04.2016
2016-03-22 08:44:58 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu BO – sekretarz dyrektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej komórki organizacyjnej Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 179197, ważne do 1.04.2016
2016-03-21 12:01:31 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rada IIP
2016-03-18 14:25:41 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalaczniki-do-SOPZ.zip Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 11:00:19 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:59:56 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:59:33 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:59:18 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:59:04 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:58:43 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3c-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-7.doc Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:58:25 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3b-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-6.doc Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:58:07 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-Czesc-5.doc Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:57:50 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:57:20 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku SIWZ.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:57:06 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:55:55 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-18 10:54:44 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Pozyskanie danych wysokościowych
2016-03-17 15:11:33 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-17.03.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-03-16 11:22:43 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu NG - specjalista ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 177308, ważne do 9.02.2016
2016-03-15 13:16:34 Jakub Giza Dodanie pliku Sprawozdanie-z-Planu-Dzialalnosci-GUGiK-2015-caly-rok.pdf Kontrola zarządcza
2016-03-15 13:16:04 Jakub Giza Dodanie pliku Sprawozdanie-z-Planu-Dzialalnosci-GUGiK-2015-caly-rok.pdf Kontrola zarządcza
2016-03-14 10:44:36 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu KN - główny specjalista ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie KN, ogłoszenie nr 177118, ważne do 05.02.2016
2016-03-14 10:44:08 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu KN - główny specjalista ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie KN, ogłoszenie nr 177118, ważne do 05.02.2016
2016-03-14 10:40:23 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178886.pdf IZ - Naczelnik - Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 178886, ważne do 22.03.2016