Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-03-14 10:39:42 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu IZ - Naczelnik - Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 178886, ważne do 22.03.2016
2016-03-12 14:42:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178879.pdf IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 178879, ważne do 22.03.2016
2016-03-12 14:41:21 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 178879, ważne do 22.03.2016
2016-03-12 14:38:48 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - główny specjalisty ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale EGiB w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178878, ważne do 22.03.2016
2016-03-12 14:36:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178878.pdf KN - główny specjalisty ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178878, ważne do
2016-03-12 14:35:15 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu KN - główny specjalisty ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178878, ważne do
2016-03-12 14:33:31 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178877.pdf KN – starszego specjalisty – architekt biznesowy ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178877, ważne do 22.03.2016
2016-03-12 14:32:11 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu KN – starszego specjalisty – architekt biznesowy ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178877, ważne do 22.03.2016
2016-03-12 14:29:19 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178872.pdf KN - specjalisty ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178872, ważne do 22.03.2016
2016-03-12 14:29:04 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178872.pdf KN - specjalisty ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178872, ważne do 22.03.2016
2016-03-12 14:27:14 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu KN - specjalisty ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 178872, ważne do 22.03.2016
2016-03-11 13:38:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CUBE.ITG-z-dnia-11.03.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-03-11 13:37:54 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CA-Consulting-z-dnia-11.03.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-03-11 13:37:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Odwolanie-Cube.IT-z-dnia-09.03.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-03-11 13:37:05 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Odwolanie-CA-Consulting-z-dnia-10.03.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-03-11 13:36:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-11.03.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-03-11 13:36:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-11.03.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-03-10 16:17:44 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI – starszy specjalista ds. budowy i rozwoju Krajowego Systemu Zarządzania BDOT10k (KSZBDOT) wraz z centrum zapasowym w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 177455, ważne do 14.02.2016
2016-03-10 15:57:53 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI – specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Inform. Geograf., ogłoszenie nr 177590, ważne do 19.02.2016
2016-03-10 15:01:01 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IP - specjalista ds. obsługi promocyjnej projektów współfinansowanych ze środków UE w Biurze Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej, ogłoszenie nr 177798, ważne do 18.02.2016
2016-03-10 14:31:38 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - specjalista ds. dostosowania danych do wymagań ZSIN i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177454, ważne do 14.02.2016
2016-03-10 11:22:14 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - specjalista ds. dostosowania danych do wymagań ZSIN i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177454, ważne do 14.02.2016
2016-03-09 08:16:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178718.pdf IZ – starszy specjalista – analityka ds. budowy i udostępniania usług K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 178718, ważne do 19.03.2016
2016-03-09 08:15:39 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178718.pdf IZ – starszy specjalista – analityka ds. budowy i udostępniania usług K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 178718, ważne do 19.03.2016
2016-03-09 08:14:05 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ – starszy specjalista – analityka ds. budowy i udostępniania usług K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 178718, ważne do 19.03.2016
2016-03-09 08:08:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178727.pdf BO - specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 178727, ważne do 19.03.2016
2016-03-09 08:07:17 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu BO - specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 178727, ważne do 19.03.2016
2016-03-08 09:04:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-178638.pdf BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 178638, ważne do 18.03.2016 Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służb
2016-03-08 09:02:13 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 178638, ważne do 18.03.2016 Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służb
2016-03-04 15:01:06 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu IZ – starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG), ogłoszenie nr 177592, ważne do 19.02.2016