Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-02-09 10:01:03 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ – starszy specjalista – analityka ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 177593, ważne do 19.02.2016
2016-02-09 09:58:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177592.pdf IZ – starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG), ogłoszenie nr 177592, ważne do 19.02.2016
2016-02-09 09:48:56 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ – starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG), ogłoszenie nr 177592, ważne do 19.02.2016
2016-02-09 09:38:37 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177590.pdf GI – specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 177590, ważne do 19.0
2016-02-09 09:38:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177590.pdf GI – specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 177590, ważne do 19.0
2016-02-09 09:37:03 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI – specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 177590, ważne do 19.0
2016-02-09 09:31:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177591.pdf GI – starszy inspektor ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Mapy Zasadniczej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 177591, ważne do 19.02.2016
2016-02-09 09:30:14 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI – starszy inspektor ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Mapy Zasadniczej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 177591, ważne do 19.02.2016
2016-02-08 16:59:34 Jakub Giza Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177497.pdf IZ - starszy specjalista analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 177497, ważne do 15.02.2016
2016-02-08 15:52:12 Jakub Giza Utworzenie artykułu 2016
2016-02-08 15:51:33 Jakub Giza Utworzenie artykułu 2015
2016-02-08 15:48:06 Jakub Giza Dodanie pliku Plan-kontroli-GUGiK-2016.pdf Kontrole zewnętrzne
2016-02-08 15:47:43 Jakub Giza Dodanie pliku Plan-kontroli-GUGiK-2016.pdf Kontrole zewnętrzne
2016-02-05 16:20:10 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-05.02.2016.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-02-05 11:41:13 Jakub Giza Aktualizacja artykułu INSPIRE
2016-02-05 11:40:18 Jakub Giza Aktualizacja artykułu INSPIRE
2016-02-05 11:39:50 Jakub Giza Dodanie pliku Harmonogram-wdrazania-INSPIRE.jpg INSPIRE
2016-02-05 11:36:10 Jakub Giza Aktualizacja artykułu INSPIRE
2016-02-05 09:15:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177497.pdf IZ - starszy specjalista analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 177497, ważne do 15.02.2016
2016-02-05 09:14:03 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy specjalista analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 177497, ważne do 15.02.2016
2016-02-04 09:51:32 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177455.pdf GI – starszy specjalista ds. budowy i rozwoju Krajowego Systemu Zarządzania BDOT10k (KSZBDOT) wraz z centrum zapasowym w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 177455, ważne do 14.02.2016
2016-02-04 09:50:14 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI – starszy specjalista ds. budowy i rozwoju Krajowego Systemu Zarządzania BDOT10k (KSZBDOT) wraz z centrum zapasowym w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 177455, ważne do 14.02.2016
2016-02-04 09:44:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177454.pdf KN - specjalista ds. dostosowania danych do wymagań ZSIN i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177454, ważne do 14.02.2016
2016-02-04 09:43:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177454.pdf KN - specjalista ds. dostosowania danych do wymagań ZSIN i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177454, ważne do 14.02.2016
2016-02-04 09:42:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177454.pdf KN - specjalista ds. dostosowania danych do wymagań ZSIN i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177454, ważne do 14.02.2016
2016-02-04 09:41:19 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu KN - specjalista ds. dostosowania danych do wymagań ZSIN i tworzenia ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177454, ważne do 14.02.2016
2016-02-04 09:37:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177428.pdf KN - starszy specjalista – architekt biznesowy ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177428, ważne do 9.02.2016
2016-02-04 09:35:57 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu KN - starszy specjalista – architekt biznesowy ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 177428, ważne do 9.02.2016
2016-02-03 13:38:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zalacznika-nr-11-do-SOPZ-Procesy-biznesowe-Zalacznik-numer-1.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:38:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zalacznika-nr-9-do-SOPZ-szablon-dokumentu-szacowania.xlsx Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT