Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-02-03 13:38:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-11-do-SOPZ-Procesy-biznesowe-GUGiK.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:37:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-10-do-SOPZ-Metodyka-testowania-SIG.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:37:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-9-do-SOPZ-Metoda-szacowania-rozmiaru-oprogramowania-SIG.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:37:03 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SOPZ-Katalog-Uslug-Biznesowych-SIG.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:36:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SOPZ-Przeplyw-danych.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:36:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SOPZ-Metodyka-zarzadzania-wymaganiami-Podrecznik-uzytkownika.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:35:41 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SOPZ-PryncypiaArchitektoniczne.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:35:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SOPZ-Architektura_SIG.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:34:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-K-GESUT.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:34:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SOPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-ZSIN.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:33:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-CAPAP.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:32:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-03.02.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-03 13:31:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-03.02.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-02-01 15:40:05 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu GI - główny specjalista ds. rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 176375, ważne do 02.01.2016
2016-02-01 15:02:45 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-01.02.2016.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-02-01 01:26:40 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Majątek
2016-01-30 10:15:45 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177308.pdf NG - specjalista ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 177308, ważne do 9.02.2016
2016-01-30 10:15:06 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-177308.pdf NG - specjalista ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 177308, ważne do 9.02.2016
2016-01-30 10:13:45 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu NG - specjalista ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 177308, ważne do 9.02.2016
2016-01-29 21:20:35 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu KN - główny specjalista – analityk ZSIN oraz IPE w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 176630, ważne do 18.01.2016
2016-01-29 21:19:50 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu KN - główny specjalista – analityk ZSIN oraz IPE w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 176630, ważne do 18.01.2016
2016-01-29 21:11:03 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Wsparcie w zakresie obsługi administracyjnej użytkowników systemów teleinformatycznych
2016-01-29 16:14:39 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CUBE.ITG-z-dnia-29.01.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-01-29 16:14:12 Michał Onaszkiewicz Usunięcie pliku Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CUBE.ITG-z-dnia-28.01.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-01-29 16:13:51 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CUBE.ITG-z-dnia-28.01.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-01-29 16:13:37 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CUBE.ITG-z-dnia-28.01.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-01-29 16:13:20 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CUBE.ITG-z-dnia-28.01.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-01-29 16:12:30 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Odwolanie-CUBE.ITG-z-dnia-28.01.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-01-29 16:12:14 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Odwolanie-CA-Consulting-z-dnia-29.01.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-01-29 16:11:57 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-CA-Consulting-z-dnia-29.01.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT