Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-10-30 15:50:16 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Odpowiedzi-na-pytania-do-Zaproszenia-z-dnia-30.10.2015.pdf Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”
2015-10-29 16:11:54 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-zaproszenia-z-dnia-29.10.2015.pdf Zakup certyfikatów SSL dla domen: mapy.geoportal.gov.pl i idp.geoportal.gov.pl
2015-10-29 14:03:15 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-29.10.2015.pdf Dostawa oprogramowania
2015-10-29 12:06:15 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Odpowiedzi-na-pytania-do-Zaproszenia-z-dnia-29.10.2015.pdf Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”
2015-10-29 12:05:51 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”
2015-10-29 12:01:00 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Protokol-z-wyboru-wykonawcy.pdf Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodyką SCRUM
2015-10-29 09:31:11 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku REJESTR-ZBIORoW-DANYCH-OSOBOWYCH-z-dnia-29.10.2015.pdf Rejestr zbiorów danych osobowych
2015-10-28 15:23:34 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-28 15:18:27 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf Świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
2015-10-27 15:47:22 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”
2015-10-27 15:46:59 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-notification_draft_2015_475_NL_EN-Tekst-do-tlumaczenia.doc Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”
2015-10-27 15:45:55 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”
2015-10-27 15:42:32 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”
2015-10-27 15:41:53 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”
2015-10-27 15:40:57 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu 2015 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp
2015-10-27 15:39:40 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (wraz z weryfikacją tłumaczenia) projektu rozporządzenia holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska pt. „Large-Scale Topography Basic Register LTB Data Catalogue 1.1.1”
2015-10-26 15:57:06 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-26.10.2015.pdf Dostawa oprogramowania
2015-10-26 14:48:06 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Zakup certyfikatów SSL dla domen: mapy.geoportal.gov.pl i idp.geoportal.gov.pl
2015-10-26 14:47:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.doc Zakup certyfikatów SSL dla domen: mapy.geoportal.gov.pl i idp.geoportal.gov.pl
2015-10-26 14:47:34 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Zakup certyfikatów SSL dla domen: mapy.geoportal.gov.pl i idp.geoportal.gov.pl
2015-10-26 14:47:19 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Zakup certyfikatów SSL dla domen: mapy.geoportal.gov.pl i idp.geoportal.gov.pl
2015-10-26 14:44:32 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Zakup certyfikatów SSL dla domen: mapy.geoportal.gov.pl i idp.geoportal.gov.pl
2015-10-26 14:43:56 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Zakup certyfikatów SSL dla domen: mapy.geoportal.gov.pl i idp.geoportal.gov.pl
2015-10-23 13:21:41 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-oferty.pdf Realizacja do 20 opinii technicznych (ekspertyz), wymagających wiadomości specjalnych o charakterze technicznym z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego
2015-10-21 11:05:54 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-do-tresci-Zaproszenia-z-dnia-20.10.2015.pdf Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodyką SCRUM
2015-10-20 13:36:54 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-20.10.2015.pdf Dostawa oprogramowania
2015-10-20 10:01:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-19.10.2015.pdf Dostawa oprogramowania
2015-10-20 10:01:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf Dostawa oprogramowania
2015-10-19 14:52:07 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-oferty.pdf Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim oraz druk mapy
2015-10-16 15:27:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Wykaz-wykonanych-uslug.doc Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodyką SCRUM