Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-10-16 15:26:54 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodyką SCRUM
2015-10-16 15:26:39 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodyką SCRUM
2015-10-16 15:26:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodyką SCRUM
2015-10-16 15:25:46 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodyką SCRUM
2015-10-16 15:25:18 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodyką SCRUM
2015-10-16 14:47:54 Jakub Giza Dodanie pliku BT_ModelPodstawowy.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-10-16 14:47:35 Jakub Giza Dodanie pliku BT_ModelPodstawowy.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-10-16 14:47:19 Jakub Giza Dodanie pliku EMUiA-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-10-16 14:47:03 Jakub Giza Dodanie pliku EMUiA-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-10-15 16:45:42 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:45:28 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:44:53 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:44:38 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-6a-do-SIWZ-Wzor-do-kryterium-Doswiadczenie-Trenerow.doc Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:44:24 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.doc Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:44:05 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art.-24-ust.-1.doc Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:43:33 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:42:51 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Protokol-odbioru.pdf Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:42:24 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:42:07 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SOPZ-Metodyka-zarzadzania-wymaganiami.pdf Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:41:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SOPZ-Procesy-biznesowe-GUGiK-ZSIN.pdf Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:39:00 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SOPZ-Schemat-UML-EMUiA.EAP Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:38:17 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SOPZ-Schemat-xsd-EMUiA.7z Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:37:42 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-Schemat-xsd-EGiB.7z Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:37:02 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SOPZ-Schemat-UML-EGiB.EAP Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:36:23 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Architektura-SIG.pdf Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:36:03 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:35:40 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:35:10 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-15 16:34:22 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Realizacja usług szkoleniowych
2015-10-14 12:56:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej