Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-10-14 12:56:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
2015-10-14 12:55:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
2015-10-14 12:55:19 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
2015-10-14 12:54:41 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
2015-10-09 12:21:45 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Projekty
2015-10-09 12:19:00 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Projekty
2015-10-08 13:59:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf Stworzenie i implementacja systemu informatycznego zawierającego „Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii”
2015-10-08 09:39:11 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Realizacja do 20 opinii technicznych (ekspertyz), wymagających wiadomości specjalnych o charakterze technicznym z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego
2015-10-08 09:38:18 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim oraz druk mapy
2015-10-08 09:37:08 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Stworzenie i implementacja systemu informatycznego zawierającego „Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii”
2015-10-08 09:35:03 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-10-08 09:34:05 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Dostawa oprogramowania
2015-10-07 13:24:12 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Odpowiedz-na-zapytanie-do-zaproszenia-z-dnia-07.10.2015.pdf Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim oraz druk mapy
2015-10-07 12:50:36 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-07.10.2015.pdf Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-10-07 12:50:16 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-07.10.2015.pdf Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-10-07 12:42:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Odpowiedz-na-zapytanie-do-zaproszenia-z-dnia-07.10.2015.pdf Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim oraz druk mapy
2015-10-06 14:25:15 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wzor-umowy.pdf Realizacja do 20 opinii technicznych (ekspertyz), wymagających wiadomości specjalnych o charakterze technicznym z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego
2015-10-06 14:24:55 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Formularz-ofertowy.doc Realizacja do 20 opinii technicznych (ekspertyz), wymagających wiadomości specjalnych o charakterze technicznym z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego
2015-10-06 14:24:37 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Realizacja do 20 opinii technicznych (ekspertyz), wymagających wiadomości specjalnych o charakterze technicznym z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego
2015-10-06 14:20:37 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Realizacja do 20 opinii technicznych (ekspertyz), wymagających wiadomości specjalnych o charakterze technicznym z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 84 Kodeksu postępowania administracyjnego
2015-10-05 13:59:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Odpowiedz-na-zapytanie-do-Zamowienia.pdf Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim oraz druk mapy
2015-10-02 12:42:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-do-tresci-zaproszenia.pdf Stworzenie i implementacja systemu informatycznego zawierającego „Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii”
2015-09-30 14:07:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-Sprzet.docx Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-09-30 14:06:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-Sprzet.docx Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-09-30 14:05:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Formularz-techniczny.doc Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-09-30 14:04:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SOPZ-Pryncypia-Architektoniczne.pdf Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-09-30 14:04:41 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Architektura-SIG.PDF Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-09-30 14:03:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-umowy.doc Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-09-30 14:03:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art-24-ust.-1.doc Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2
2015-09-30 14:03:03 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Formularza-ofertowego.doc Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2