Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-08-25 15:53:54 Jakub Giza Dodanie pliku Rejestr-Zbiorow-Danych.pdf Rejestr zbiorów danych osobowych
2015-08-25 15:52:17 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rejestr zbiorów danych osobowych
2015-08-25 15:46:59 Jakub Giza Dodanie pliku REJESTR-ZBIORoW-DANYCH.pdf Rejestr zbiorów danych osobowych
2015-08-25 15:46:37 Jakub Giza Dodanie pliku REJESTR-ZBIORoW-DANYCH.pdf Rejestr zbiorów danych osobowych
2015-08-25 14:51:19 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rejestr zbiorów danych osobowych
2015-08-06 22:29:05 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Strona główna
2015-08-06 22:27:34 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Strona główna
2015-07-22 12:17:11 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-7-GGK-z-2015-r.pdf Zarządzenie Nr 7 Głównego Geodety Kraju z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2015-07-05 23:09:43 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Struktura
2015-07-03 11:57:27 Jakub Giza Dodanie pliku ZARZaDZENIE-GGK.pdf Zarządzenie Nr 7 Głównego Geodety Kraju z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2015-07-03 11:56:37 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Zarządzenie Nr 7 Głównego Geodety Kraju z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2015-07-03 11:55:55 Jakub Giza Utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 7 Głównego Geodety Kraju z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2015-07-03 11:48:30 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Badanie rynku
2015-07-03 11:48:06 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Dialog techniczny
2015-07-03 11:47:47 Jakub Giza Aktualizacja artykułu 2015 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp
2015-07-03 11:47:30 Jakub Giza Aktualizacja artykułu 2015 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp
2015-06-23 00:04:41 Jakub Giza Dodanie pliku skierowanie-na-praktyke.docx Praktyki studenckie
2015-06-23 00:04:13 Jakub Giza Dodanie pliku Porozumienie.docx Praktyki studenckie
2015-06-23 00:02:39 Jakub Giza Dodanie pliku Zgloszenie-na-praktyke.docx Praktyki studenckie
2015-06-19 00:18:24 Jakub Giza Dodanie pliku ustawa-z-dnia-15-maja-2015-r-o-zmianie-ustawy-Prawo-geodezyjne-i-kartograficzne.pdf Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
2015-06-18 23:24:28 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Modele danych
2015-06-16 00:26:09 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Wyciąg z Centralnego Rejestru Geodetów Uprawnionych
2015-06-12 01:05:06 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Zarządzenia GGK
2015-06-12 01:03:51 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2015-06-12 01:02:50 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Ustawy
2015-06-08 00:40:21 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Zarządzenia GGK
2015-06-08 00:39:04 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-4-GGK-z-2014-r.pdf Zarządzenie nr 4 GGK z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2015-06-08 00:38:06 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Zarządzenie nr 4 GGK z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2015-06-08 00:37:44 Jakub Giza Utworzenie artykułu • Zarządzenie nr 4 GGK z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2015-06-08 00:36:59 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Infrastruktury-z-dnia-19-maja-2003-r.-w-sprawie-sposobu-przedstawiania-na-mapach-przedmiotow-sporow-miedzynarodowych.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych