Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-06-08 00:36:59 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-SWiA-z-dnia-9-listopada-2011-r.-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych-oraz-opracowywania-i-przekazywania-wynikow-tych-pomiarow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgi
2015-06-08 00:36:57 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-i-zakresu-dzialania-Panstwowej-Rady-Geodezyjnej-i-Kartograficznej-i-Komisji-Standaryzacji-Nazw-Geograficznych-poza-Granicami-Polski-oraz-zasad-wynagradzania-ich-czlonkow.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania PRGiK i KSNG poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
2015-06-08 00:36:57 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-13-wrzesnia-2010-r.-w-sprawie-Rady-Infrastruktury-Informacji-Przestrzennej.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2015-06-08 00:36:55 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-MAC-w-sprawie-rodzajow-materialow-geodezyjnych-i-kartograficznych,-ktore-podlegaja-ochronie-zgodnie-z-przepisami-o-ochronie-informacji-niejawnych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
2015-06-08 00:36:54 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-25-stycznia-2005-r.-w-sprawie-nadania-statutu-Glownemu-Urzedowi-Geodezji-i-Kartografii.pdf Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
2015-06-08 00:36:53 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-mSWiA-w-sprawie-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych-objetych-IIP.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
2015-06-08 00:36:53 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-08 00:36:52 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-3-listopada-2011-r.-w-sprawie-baz-danych-dotyczacych-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2015-06-08 00:36:51 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-RM-z-dnia-3.10.2011-w-sprawie-rodzajow-opracowan-tematycznych-i-specjalnych.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
2015-06-08 00:36:51 Jakub Giza Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-11-pazdziernika-2013-r.-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Pelnomocnika-Rzadu-do-Spraw-Rzadowego-Programu-Rozwoju-Zin.pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN
2015-06-08 00:36:50 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-15-pazdziernika-2012-r.-w-sprawie-panstwowego-systemu-odniesien-przestrzennych.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
2015-06-08 00:36:50 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-06-08 00:36:48 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów
2015-06-08 00:36:46 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012r.-w-sprawie-osnow-geodezyjnych,-grawimetrycznych-i-magnetycznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-08 00:36:45 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-i-trybu-uwierzytelniania-przez-organy-Sluzby-Geodezyjnej-i-Kartograficznej-dokumentow-na-potrzeby-postepowan-administracyjnych,-sadowych-lub-czynnosci-cywilnoprawnych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2015-06-08 00:36:40 Jakub Giza Dodanie pliku zalacznik-na-1.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2015-06-08 00:36:39 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-08 00:36:39 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
2015-06-08 00:36:38 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2015-06-08 00:36:36 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012-r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2015-06-08 00:36:36 Jakub Giza Dodanie pliku Tekst-jednolity-rozporzadzenia-MRRiB-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-.pdf Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-08 00:36:36 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-08 00:36:35 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2015-06-08 00:36:33 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania GGK z MON
2015-06-08 00:36:32 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgi
2015-06-08 00:36:31 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-08 00:36:30 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-Dokumentu-Obliczenia-Oplaty.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2015-06-08 00:36:30 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
2015-06-08 00:36:29 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2015-06-08 00:36:29 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik