Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-06-08 00:36:29 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2015-06-08 00:36:27 Jakub Giza Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-5-wrzesnia-2012-r.-o-sprostowaniu-bledu.pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
2015-06-08 00:36:27 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN
2015-06-08 00:36:26 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-10-stycznia-2012r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-08 00:36:26 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-12-wrzesnia-2012-r.-w-sprawie-gleboznawczj-klasyfikacji-gruntow.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów
2015-06-08 00:36:25 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
2015-06-08 00:36:23 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2015-06-08 00:36:23 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
2015-06-08 00:36:22 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-do-rozporzadzenia.zip Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2015-06-08 00:36:22 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2015-06-08 00:36:21 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-pazdziernika-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2015-06-08 00:36:18 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania PRGiK i KSNG poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
2015-06-08 00:36:17 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
2015-06-08 00:36:15 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
2015-06-08 00:36:15 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2015-06-08 00:36:14 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2015-06-08 00:36:11 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2015-06-08 00:36:05 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-MAiC-z-dnia-16-stycznia-2015-r.-w-sprawie-rodzajow-prac-geodezyjnych-i-kartograficznych-majacych-znaczenie-dla-obronnosci-i-bezpieczenstwa-panstwa-oraz-sposobu-wspoldzialania-GGK-z-MON.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania GGK z MON
2015-06-08 00:36:04 Jakub Giza Dodanie pliku Tekst-jednolity-rozporzadzenia-MRRiB-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-.pdf Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-08 00:36:02 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-Dokumentu-Obliczenia-Oplaty.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2015-06-08 00:36:02 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2015-06-08 00:36:01 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-pazdziernika-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2015-06-08 00:36:01 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2015-06-08 00:35:53 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2015-06-08 00:35:50 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2015-06-08 00:35:02 Jakub Giza Dodanie pliku Tekst-jednolity-rozporzadzenia-MRRiB-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-.pdf Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-08 00:34:50 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-MAiC-z-dnia-16-stycznia-2015-r.-w-sprawie-rodzajow-prac-geodezyjnych-i-kartograficznych-majacych-znaczenie-dla-obronnosci-i-bezpieczenstwa-panstwa-oraz-sposobu-wspoldzialania-GGK-z-MON.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania GGK z MON
2015-06-08 00:34:40 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2015-06-08 00:34:30 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-Dokumentu-Obliczenia-Oplaty.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2015-06-08 00:34:20 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-i-trybu-uwierzytelniania-przez-organy-Sluzby-Geodezyjnej-i-Kartograficznej-dokumentow-na-potrzeby-postepowan-administracyjnych,-sadowych-lub-czynnosci-cywilnoprawnych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych