Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-06-02 01:59:29 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Prawo
2015-06-02 01:58:38 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Prawo
2015-06-01 04:12:44 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Redakcja Biuletynu
2015-06-01 04:11:43 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-geoid2011.txt Modele danych
2015-06-01 04:11:27 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-geoid2011.txt Modele danych
2015-06-01 04:11:07 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-etrf2000.txt Modele danych
2015-06-01 04:10:53 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-etrf2000.txt Modele danych
2015-06-01 04:08:28 Jakub Giza Dodanie pliku BIP-Transpol-v.-2.06.7z Modele danych
2015-06-01 04:06:34 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-geoid2011.txt Modele danych
2015-06-01 04:05:29 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-geoid2011.txt Modele danych
2015-06-01 04:03:14 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-evrf2007.txt Modele danych
2015-06-01 04:00:34 Jakub Giza Dodanie pliku gugik-etrf2000.txt Modele danych
2015-06-01 03:32:30 Jakub Giza Dodanie pliku Opis-modeli-danych.pdf Modele danych
2015-06-01 03:31:56 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Modele danych
2015-06-01 03:27:19 Jakub Giza Dodanie pliku ZawiadomienieOZmianachDanychDokonanychWEGIBAdresowanychDoSaduRejonowego.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 03:26:49 Jakub Giza Dodanie pliku EMUiA-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-06-01 03:26:30 Jakub Giza Dodanie pliku BDOT500-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 03:26:01 Jakub Giza Dodanie pliku BT_ModelPodstawowy.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-01 03:25:32 Jakub Giza Dodanie pliku EMUiA-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-06-01 03:25:30 Jakub Giza Dodanie pliku Pom-syt_wys-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik
2015-06-01 03:25:28 Jakub Giza Dodanie pliku ZawiadomienieOZmianachDanychDokonanychWEGIBAdresowanychDoSaduRejonowego.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 03:25:28 Jakub Giza Dodanie pliku BT_ModelPodstawowy.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-01 03:25:26 Jakub Giza Dodanie pliku Osnowy-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-01 03:25:26 Jakub Giza Dodanie pliku RCiWN_UML.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 03:25:18 Jakub Giza Dodanie pliku GES_GESUT_Slowniki.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 03:25:16 Jakub Giza Dodanie pliku AD_EMUiA.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-06-01 03:25:15 Jakub Giza Dodanie pliku SW_Syt-Wys.xsd Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik
2015-06-01 03:25:13 Jakub Giza Dodanie pliku EGiB_UML.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 03:25:12 Jakub Giza Dodanie pliku ZawiadomienieOZmianachDanychDokonanychWEGIBAdresowanychDoAgencjiRestrukturyzacjiIModernizacjiRolnictwa.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 03:25:12 Jakub Giza Dodanie pliku PRG_Dokument.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju