Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-06-01 03:25:05 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-01 03:25:02 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 03:24:44 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 03:21:43 Jakub Giza Dodanie pliku OS_Osnowa.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-01 03:21:20 Jakub Giza Dodanie pliku BT_ModelPodstawowy.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-01 03:20:25 Jakub Giza Dodanie pliku Osnowy-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-01 03:18:03 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-01 03:17:48 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 03:17:25 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 03:16:38 Jakub Giza Dodanie pliku SW_SYTWYS_Slowniki.xsd Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik
2015-06-01 03:16:14 Jakub Giza Dodanie pliku SW_Syt-Wys.xsd Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik
2015-06-01 03:15:48 Jakub Giza Dodanie pliku BT_ModelPodstawowy.xsd Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik
2015-06-01 03:15:11 Jakub Giza Dodanie pliku Pom-syt_wys-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik
2015-06-01 02:51:06 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik
2015-06-01 02:50:52 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 02:50:07 Jakub Giza Dodanie pliku MZ_MapaZasadnicza.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:48:56 Jakub Giza Dodanie pliku MapaZasadnicza-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:47:58 Jakub Giza Dodanie pliku GES_GESUT_Slowniki.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:47:38 Jakub Giza Dodanie pliku GES_GESUT.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:46:22 Jakub Giza Dodanie pliku GESUT-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:44:36 Jakub Giza Dodanie pliku BT_ModelPodstawowy.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:43:32 Jakub Giza Dodanie pliku BDZ_BDOT500_Slowniki.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:43:10 Jakub Giza Dodanie pliku BDZ_BDOT500.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:41:28 Jakub Giza Dodanie pliku BDOT500-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:37:29 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2015-06-01 02:37:15 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 02:35:55 Jakub Giza Dodanie pliku AD_EMUiA.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-06-01 02:35:13 Jakub Giza Dodanie pliku EMUiA-BT_ModelPodstawowy.xsd Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-06-01 02:30:11 Jakub Giza Dodanie pliku EMUiA-v1.0.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-06-01 02:22:59 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów