Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-06-01 02:22:42 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 02:21:53 Jakub Giza Dodanie pliku PRG_Dokument.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-01 02:21:32 Jakub Giza Dodanie pliku PRG.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-01 02:21:11 Jakub Giza Dodanie pliku BT_ModelPodstawowy.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-01 02:20:35 Jakub Giza Dodanie pliku PRG-v1.0.EAP Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-01 02:18:18 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-01 02:18:04 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 02:16:40 Jakub Giza Dodanie pliku RCiWN_UML.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 02:14:27 Jakub Giza Dodanie pliku RCiWN_xsd.rar Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 02:12:55 Jakub Giza Dodanie pliku EGiB_xsd.rar Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 02:12:28 Jakub Giza Dodanie pliku EGiB_UML.EAP Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 02:08:38 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 02:08:26 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 02:07:29 Jakub Giza Dodanie pliku ZawiadomienieOZmianachDokonywanychWBazieDanychPESEL.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 02:07:05 Jakub Giza Dodanie pliku ZawiadomienieOZmianachDanychDokonanychWKsiedzeWieczystej.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 02:06:23 Jakub Giza Dodanie pliku ZawiadomienieOZmianachDanychDokonanychWEGIBAdresowanychDoSaduRejonowego.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 02:05:52 Jakub Giza Dodanie pliku ZawiadomienieOZmianachDanychDokonanychWEGIBAdresowanychDoAgencjiRestrukturyzacjiIModernizacjiRolnictwa.xsd Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 02:04:55 Jakub Giza Dodanie pliku ZSIN-v1.0.EAP Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 02:01:44 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 02:01:31 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-06-01 01:54:02 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Zarządzenia GGK
2015-06-01 01:53:36 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-30-GGK-z-dnia-7-grudnia-2006-r.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:53:19 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-4-GGK-z-dnia-18-lutego-2011-r..pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:52:45 Jakub Giza Dodanie pliku zarzadzenie-Nr-2-GGK-z-dnia-18-stycznia-2011-r.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:52:14 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-8-GGK-z-dnia-30-kwietnia-2010-r.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:51:41 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-3-GGK-z-dnia-10-kwietnia-2009-r.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:51:10 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-30-GGK-z-dnia-7-grudnia-2006-r.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:50:36 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-4-GGK-z-dnia-18-lutego-2011-r..pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:50:10 Jakub Giza Dodanie pliku zarzadzenie-Nr-2-GGK-z-dnia-18-stycznia-2011-r.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:48:59 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-8-GGK-z-dnia-30-kwietnia-2010-r.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)