Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-06-01 01:48:19 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-3-GGK-z-dnia-10-kwietnia-2009-r.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:47:51 Jakub Giza Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-30-GGK-z-dnia-7-grudnia-2006-r.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:47:11 Jakub Giza Dodanie pliku Regulamin_organizacyjny_gugik.pdf Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:46:27 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:46:03 Jakub Giza Utworzenie artykułu •Zarządzenie nr 3/2005 Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ze zmianami)
2015-06-01 01:45:52 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Zarządzenia GGK
2015-06-01 01:45:14 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Zarządzenia GGK
2015-06-01 01:24:53 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-do-rozporzadzenia.zip Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2015-06-01 01:24:52 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-pazdziernika-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2015-06-01 01:24:42 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2015-06-01 01:24:18 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2015-06-01 01:12:34 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-i-zakresu-dzialania-Panstwowej-Rady-Geodezyjnej-i-Kartograficznej-i-Komisji-Standaryzacji-Nazw-Geograficznych-poza-Granicami-Polski-oraz-zasad-wynagradzania-ich-czlonkow.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania PRGiK i KSNG poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
2015-06-01 01:11:12 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania PRGiK i KSNG poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
2015-06-01 01:10:08 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Infrastruktury-z-dnia-19-maja-2003-r.-w-sprawie-sposobu-przedstawiania-na-mapach-przedmiotow-sporow-miedzynarodowych.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
2015-06-01 01:09:14 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
2015-06-01 01:08:55 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-25-stycznia-2005-r.-w-sprawie-nadania-statutu-Glownemu-Urzedowi-Geodezji-i-Kartografii.pdf Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
2015-06-01 01:08:12 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
2015-06-01 01:07:53 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-13-wrzesnia-2010-r.-w-sprawie-Rady-Infrastruktury-Informacji-Przestrzennej.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2015-06-01 01:07:03 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2015-06-01 01:06:33 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-mSWiA-w-sprawie-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych-objetych-IIP.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
2015-06-01 01:05:45 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
2015-06-01 01:05:12 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-RM-z-dnia-3.10.2011-w-sprawie-rodzajow-opracowan-tematycznych-i-specjalnych.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
2015-06-01 01:04:30 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
2015-06-01 01:04:05 Jakub Giza Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-5-wrzesnia-2012-r.-o-sprostowaniu-bledu.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2015-06-01 01:03:22 Jakub Giza Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-5-wrzesnia-2012-r.-o-sprostowaniu-bledu.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2015-06-01 01:02:52 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-3-listopada-2011-r.-w-sprawie-baz-danych-dotyczacych-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2015-06-01 01:01:59 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2015-06-01 01:01:47 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-SWiA-z-dnia-9-listopada-2011-r.-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych-oraz-opracowywania-i-przekazywania-wynikow-tych-pomiarow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgi
2015-06-01 01:00:32 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgi
2015-06-01 01:00:01 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik