Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-06-01 00:55:58 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-do-rozporzadzenia.zip Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2015-06-01 00:49:53 Jakub Giza Dodanie pliku zalacznik-na-1.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2015-06-01 00:48:21 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-SWiA-z-dnia-17-listopada-2011r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-bazy-danych-obiektow-ogolnogeograficznych-a-takze-standardowych-opracowan-kartograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2015-06-01 00:47:24 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2015-06-01 00:46:42 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2015-06-01 00:46:21 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-MAC-w-sprawie-rodzajow-materialow-geodezyjnych-i-kartograficznych,-ktore-podlegaja-ochronie-zgodnie-z-przepisami-o-ochronie-informacji-niejawnych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
2015-06-01 00:45:17 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
2015-06-01 00:44:43 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22.12.2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
2015-06-01 00:44:16 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-06-01 00:43:06 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2015-06-01 00:42:40 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-pazdziernika-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2015-06-01 00:41:17 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-pazdziernika-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2015-06-01 00:40:12 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-10-stycznia-2012r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-01 00:38:49 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2015-06-01 00:38:31 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012-r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2015-06-01 00:37:26 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2015-06-01 00:36:57 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012r.-w-sprawie-osnow-geodezyjnych,-grawimetrycznych-i-magnetycznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-01 00:35:45 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2015-06-01 00:35:31 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-15-pazdziernika-2012-r.-w-sprawie-panstwowego-systemu-odniesien-przestrzennych.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
2015-06-01 00:34:33 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
2015-06-01 00:33:53 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-12-wrzesnia-2012-r.-w-sprawie-gleboznawczj-klasyfikacji-gruntow.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów
2015-06-01 00:32:47 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-12-wrzesnia-2012-r.-w-sprawie-gleboznawczj-klasyfikacji-gruntow.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów
2015-06-01 00:31:26 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów
2015-06-01 00:30:54 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 00:29:34 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2015-06-01 00:29:13 Jakub Giza Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-5-wrzesnia-2012-r.-o-sprostowaniu-bledu.pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
2015-06-01 00:28:30 Jakub Giza Utworzenie artykułu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
2015-06-01 00:28:17 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2015-06-01 00:26:57 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2015-06-01 00:26:36 Jakub Giza Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-11-pazdziernika-2013-r.-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Pelnomocnika-Rzadu-do-Spraw-Rzadowego-Programu-Rozwoju-Zin.pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN