Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2015-06-01 00:24:31 Jakub Giza Utworzenie artykułu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN
2015-06-01 00:23:51 Jakub Giza Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 00:21:24 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 00:20:55 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2015-06-01 00:20:45 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2015-06-01 00:20:42 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2015-06-01 00:19:36 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2015-06-01 00:19:20 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-i-trybu-uwierzytelniania-przez-organy-Sluzby-Geodezyjnej-i-Kartograficznej-dokumentow-na-potrzeby-postepowan-administracyjnych,-sadowych-lub-czynnosci-cywilnoprawnych.pdf Rozporządzenie Min Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2015-06-01 00:17:46 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Min Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2015-06-01 00:16:17 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2015-06-01 00:15:06 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-Dokumentu-Obliczenia-Oplaty.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2015-06-01 00:12:36 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2015-06-01 00:12:18 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2015-06-01 00:11:21 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2015-06-01 00:10:59 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania GGK z MON
2015-06-01 00:10:22 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra AiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2015-06-01 00:10:01 Jakub Giza Dodanie pliku rozporzadzenie-MAiC-z-dnia-16-stycznia-2015-r.-w-sprawie-rodzajow-prac-geodezyjnych-i-kartograficznych-majacych-znaczenie-dla-obronnosci-i-bezpieczenstwa-panstwa-oraz-sposobu-wspoldzialania-GGK-z-MON.pdf Rozporządzenie Ministra AiC z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania GGK z MON
2015-06-01 00:08:45 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra AiC z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania GGK z MON
2015-06-01 00:08:02 Jakub Giza Dodanie pliku Tekst-jednolity-rozporzadzenia-MRRiB-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-.pdf Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 00:05:33 Jakub Giza Utworzenie artykułu Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2015-06-01 00:05:10 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2015-05-29 02:46:46 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Pgik FAQ
2015-05-29 02:45:13 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Opłaty i licencje
2015-05-29 02:40:51 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Opłaty i licencje
2015-05-29 02:38:42 Jakub Giza Utworzenie artykułu Opłaty i licencje
2015-05-29 02:37:59 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Narady koordynacyjne i GESUT
2015-05-29 02:35:47 Jakub Giza Utworzenie artykułu Narady koordynacyjne i GESUT
2015-05-29 02:35:25 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Pgik FAQ
2015-05-29 02:29:10 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne
2015-05-29 02:28:41 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Schematy aplikacyjne