Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-10-29 13:49:31 Daniel Brzoska Dodanie pliku Regulamin-Wewnetrzny-Dep.-IZ.pdf Regulaminy
2018-10-29 13:48:52 Daniel Brzoska Dodanie pliku Regulamin-Wewnetrzny-Dep.-KN.pdf Regulaminy
2018-10-29 13:48:36 Daniel Brzoska Dodanie pliku Regulamin-Wewnetrzny-Dep.-SO.pdf Regulaminy
2018-10-29 13:48:20 Daniel Brzoska Dodanie pliku Regulamin-Wewnetrzny-Dep.-NG.pdf Regulaminy
2018-10-29 13:47:50 Daniel Brzoska Dodanie pliku Regulamin-Wewnetrzny-Dep.-SWZ.pdf Regulaminy
2018-10-29 13:47:15 Daniel Brzoska Dodanie pliku Regulamin-wewnetrzny-BDG.pdf Regulaminy
2018-10-29 13:46:26 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Regulaminy
2018-10-29 11:42:20 Daniel Brzoska Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-2018.pdf Organizacja spotkania z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 27 listopada 2018 r. w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 28 – 29 listopada 2018 r. w Warszawie.
2018-10-26 15:21:00 Daniel Brzoska Dodanie pliku Badanie-rynku-Recenzja.pdf Opracowanie recenzji wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla języka angielskiego
2018-10-26 15:20:45 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-Rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Opracowanie recenzji wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla języka angielskiego
2018-10-26 15:20:29 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Warunki-techniczne.doc Opracowanie recenzji wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla języka angielskiego
2018-10-26 15:20:02 Daniel Brzoska Dodanie pliku Badanie-rynku-Recenzja.pdf Opracowanie recenzji wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla języka angielskiego
2018-10-26 15:18:52 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Opracowanie recenzji wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla języka angielskiego
2018-10-26 15:18:18 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Opracowanie Recenzji Wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla języka angielskiego
2018-10-26 15:09:46 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17737, ważne do 18.11.2017
2018-10-26 15:06:39 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17738, ważne do 18.11.2017
2018-10-26 15:02:23 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu BO - specjalista ds. administracji kadrowej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18288, ważne do 1.12.2017
2018-10-26 14:56:50 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu BO - starszy księgowy do spraw obsługi płacowej i obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18697, ważne do 11.12.2017
2018-10-26 14:53:43 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu BO - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18698, ważne do 11.12.2017
2018-10-26 14:51:45 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu BO - starszy księgowy do spraw prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18699, wa
2018-10-26 14:44:16 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu BO - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18700, ważne do 11.12.2017
2018-10-26 14:41:31 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu GI - inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 18701, ważne do 11.12.
2018-10-26 14:39:08 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu KN - specjalista ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 18804, ważne 11.12.2017
2018-10-26 14:36:51 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu IZ - inspektor ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 21372, ważne do 16.02.2018
2018-10-26 14:34:11 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 21373, ważne do 05.02.2018
2018-10-26 10:59:23 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dnia-26.10.2018r.pdf Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-10-26 10:58:28 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dnia-26.10.2018r.pdf Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-10-26 10:37:26 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zmieniony-Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-z-dnia-26.10.2018r.docx Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2018-10-26 10:37:10 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zmieniony-Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-z-dnia-26.10.2018r.docx Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2018-10-26 10:36:46 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-26.10.2018r.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware