Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-09-20 15:48:14 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-OPZ-Przewodnik-integratora.zip Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-20 15:47:47 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-OPZ-Procesy-biznesowe-GUGiK.docx Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-20 15:47:22 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-OPZ-Metodyka-zarzadzania-wymaganiami-SIG.docx Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-20 15:47:04 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Architektura-SIG_v3.1.docx Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-20 15:46:45 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-OPZ-Prynycypia-Archtiektoniczne-SIG.docx Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-20 15:46:15 Daniel Brzoska Dodanie pliku ZAlaCZNIK-NR-1-do-SIWZ-i-do-Wzoru-Umowy-OPZ.docx Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-20 15:45:18 Daniel Brzoska Dodanie pliku SIWZ-.pdf Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-20 15:44:53 Daniel Brzoska Dodanie pliku Oglosznie-o-zamowieniu.pdf Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-20 15:44:15 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-20 15:43:35 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK
2018-09-19 14:59:07 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-Warunki-techniczne.doc Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2018-09-19 14:58:20 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy.docx Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2018-09-19 14:58:00 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-Warunki-techniczne.doc Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2018-09-19 14:57:45 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy.docx Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2018-09-19 14:57:23 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2018-09-19 14:53:31 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2018-09-19 14:51:17 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2018-09-18 14:58:58 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle
2018-09-18 14:58:43 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle
2018-09-17 15:32:14 Daniel Brzoska Dodanie pliku Badanie-rynku-Druk-Atlasu-geograficznego-Polski.pdf Druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w technologii termoformowania
2018-09-17 15:31:56 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-badania-rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w technologii termoformowania
2018-09-17 15:31:37 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-badania-rynku-OPZ.docx Druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w technologii termoformowania
2018-09-17 15:30:31 Daniel Brzoska Dodanie pliku Badanie-rynku-Druk-Atlasu-geograficznego-Polski.pdf Druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w technologii termoformowania
2018-09-17 15:27:35 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w technologii termoformowania
2018-09-17 15:13:48 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-09-17 15:13:20 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-09-14 13:40:51 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2018-09-14 13:39:28 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2018-09-14 13:39:13 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2018-09-14 13:38:52 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego