Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-07-09 15:22:28 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Departamenty i biura
2018-07-09 13:11:28 Daniel Brzoska Dodanie pliku Wynik-naboru-na-stanowisko-Zastepcy-Glownego-Geodety-Kraju.pdf Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju
2018-07-09 13:05:24 Daniel Brzoska Dodanie pliku Wynik-naboru-na-stanowisko-Zastepcy-Glownego-Geodety-Kraju.pdf Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju
2018-07-09 12:39:23 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw gegraficznych
2018-07-09 12:39:08 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-3-projekt-umowy.pdf Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw gegraficznych
2018-07-09 12:38:52 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-2-warunki-techniczne.pdf Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw gegraficznych
2018-07-09 12:38:22 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-1-formularz-ofertowy.pdf Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw gegraficznych
2018-07-09 12:37:01 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-2-warunki-techniczne.pdf Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw gegraficznych
2018-07-09 12:36:28 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw gegraficznych
2018-07-09 12:22:31 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw gegraficznych
2018-07-09 12:21:11 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw gegraficznych
2018-07-09 11:38:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wynik-naboru-na-stanowisko-Zastepcy-Glownego-Geodety-Kraju.pdf Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju
2018-07-06 14:34:13 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu SO - kierownik kancelarii tajnej ds. obsługi kancelarii tajnej w Departamencie Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnej, ogłoszenie nr 27079, ważne do 22.05.2018
2018-07-05 12:46:29 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-22-Glownego-Geodety-Kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-Zespolu-do-spraw-zwiazanych-ze-wspomaganiem-prowadzenia-numeracji-adresowej-i-udostepniania-danych-adresowych-w-infrastrukturze-informacji.pdf Zarządzenie Nr 22 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji
2018-07-05 12:46:12 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-22-Glownego-Geodety-Kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-Zespolu-do-spraw-zwiazanych-ze-wspomaganiem-prowadzenia-numeracji-adresowej-i-udostepniania-danych-adresowych-w-infrastrukturze-informacji.pdf Zarządzenie Nr 22 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji
2018-07-05 11:28:48 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-05 11:15:38 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-05 10:54:29 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-05 10:53:43 Daniel Brzoska Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-5-wrzesnia-2012-r.-o-sprostowaniu-bledu.pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
2018-07-05 10:53:41 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2018-07-05 10:53:40 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-do-rozporzadzenia.zip Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2018-07-05 10:53:39 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-20-kwietnia-2016-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-Pelnomocnika-Rzadu-do-Spraw-Rzadowego-Programu-Rozwoju-Zintegrowanego-Systemu-Informacji-o-Nieruchomosciach.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
2018-07-05 10:53:35 Daniel Brzoska Dodanie pliku linki.css Rozporządzenia
2018-07-05 10:53:34 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania PRGiK i KSNG poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
2018-07-05 10:53:33 Daniel Brzoska Dodanie pliku Dz.-U.-z-13-grudnia-2016-r.-poz.-2006.pdf Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w RP
2018-07-05 10:53:33 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Infrastruktury-z-dnia-19-maja-2003-r.-w-sprawie-sposobu-przedstawiania-na-mapach-przedmiotow-sporow-miedzynarodowych.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
2018-07-05 10:53:32 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-SWiA-z-dnia-9-listopada-2011-r.-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych-oraz-opracowywania-i-przekazywania-wynikow-tych-pomiarow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgi
2018-07-05 10:53:32 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2018-07-05 10:53:30 Daniel Brzoska Dodanie pliku BDOT-500.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2018-07-05 10:53:30 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-13-wrzesnia-2010-r.-w-sprawie-Rady-Infrastruktury-Informacji-Przestrzennej.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej