Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-07-05 10:53:05 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2018-07-05 10:53:05 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
2018-07-05 10:53:04 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-Dokumentu-Obliczenia-Oplaty.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2018-07-05 10:53:04 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2018-07-05 10:53:04 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN
2018-07-05 10:53:04 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
2018-07-05 10:53:02 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
2018-07-05 10:53:02 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-GESUT.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
2018-07-05 10:53:02 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-12-wrzesnia-2012-r.-w-sprawie-gleboznawczj-klasyfikacji-gruntow.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów
2018-07-05 10:53:01 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-10-stycznia-2012r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2018-07-05 10:53:00 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2018-07-05 10:52:59 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
2018-07-05 10:52:59 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-pazdziernika-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2018-07-05 10:52:58 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2018-07-05 10:52:56 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-05 10:52:53 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
2018-07-05 10:52:51 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2018-07-05 10:52:50 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2018-07-05 10:52:49 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:28:21 Daniel Brzoska Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-5-wrzesnia-2012-r.-o-sprostowaniu-bledu.pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
2018-07-04 16:28:18 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2018-07-04 16:28:17 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-do-rozporzadzenia.zip Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2018-07-04 16:28:15 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-20-kwietnia-2016-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-Pelnomocnika-Rzadu-do-Spraw-Rzadowego-Programu-Rozwoju-Zintegrowanego-Systemu-Informacji-o-Nieruchomosciach.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
2018-07-04 16:28:13 Daniel Brzoska Dodanie pliku linki.css Rozporządzenia
2018-07-04 16:28:12 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania PRGiK i KSNG poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
2018-07-04 16:28:10 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2018-07-04 16:28:09 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Infrastruktury-z-dnia-19-maja-2003-r.-w-sprawie-sposobu-przedstawiania-na-mapach-przedmiotow-sporow-miedzynarodowych.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
2018-07-04 16:28:09 Daniel Brzoska Dodanie pliku Dz.-U.-z-13-grudnia-2016-r.-poz.-2006.pdf Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w RP
2018-07-04 16:28:08 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-SWiA-z-dnia-9-listopada-2011-r.-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych-oraz-opracowywania-i-przekazywania-wynikow-tych-pomiarow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgi
2018-07-04 16:28:06 Daniel Brzoska Dodanie pliku BDOT-500.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej