Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-07-04 16:28:06 Daniel Brzoska Dodanie pliku BDOT-500.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2018-07-04 16:28:05 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
2018-07-04 16:28:04 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-w-sprawie-trybu-i-zakresu-dzialania-Panstwowej-Rady-Geodezyjnej-i-Kartograficznej-i-Komisji-Standaryzacji-Nazw-Geograficznych-poza-Granicami-Polski-oraz-zasad-wynagradzania-ich-czlonkow.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania PRGiK i KSNG poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
2018-07-04 16:28:04 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2018-07-04 16:28:04 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
2018-07-04 16:28:03 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2018-07-04 16:28:02 Daniel Brzoska Dodanie pliku Obwieszczenie-Ministra-Infrastruktury-i-Budownictwa-z-dnia-10-czerwca-2016-r.-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-rozporzadzenia-Ministra-Rozwoju-Regionalnego-i-Budownictwa-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-04 16:28:02 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2018-07-04 16:28:02 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-MAC-w-sprawie-rodzajow-materialow-geodezyjnych-i-kartograficznych,-ktore-podlegaja-ochronie-zgodnie-z-przepisami-o-ochronie-informacji-niejawnych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
2018-07-04 16:28:01 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-04 16:28:00 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-25-stycznia-2005-r.-w-sprawie-nadania-statutu-Glownemu-Urzedowi-Geodezji-i-Kartografii.pdf Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
2018-07-04 16:28:00 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2018-07-04 16:27:59 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-mSWiA-w-sprawie-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych-objetych-IIP.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
2018-07-04 16:27:59 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-3-listopada-2011-r.-w-sprawie-baz-danych-dotyczacych-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2018-07-04 16:27:58 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów
2018-07-04 16:27:58 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-04 16:27:54 Daniel Brzoska Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-11-pazdziernika-2013-r.-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Pelnomocnika-Rzadu-do-Spraw-Rzadowego-Programu-Rozwoju-Zin.pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN
2018-07-04 16:27:54 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-RM-z-dnia-3.10.2011-w-sprawie-rodzajow-opracowan-tematycznych-i-specjalnych.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
2018-07-04 16:27:53 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-15-pazdziernika-2012-r.-w-sprawie-panstwowego-systemu-odniesien-przestrzennych.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
2018-07-04 16:27:53 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2018-07-04 16:27:51 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu-i-trybu-uwierzytelniania-przez-organy-Sluzby-Geodezyjnej-i-Kartograficznej-dokumentow-na-potrzeby-postepowan-administracyjnych,-sadowych-lub-czynnosci-cywilnoprawnych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2018-07-04 16:27:51 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012r.-w-sprawie-osnow-geodezyjnych,-grawimetrycznych-i-magnetycznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2018-07-04 16:27:48 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
2018-07-04 16:27:47 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2018-07-04 16:27:45 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2018-07-04 16:27:43 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenia-Ministra-Infrastruktury-i-Budownictwa-z-dnia-13-wrzesnia-2017-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.pdf Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2018-07-04 16:27:43 Daniel Brzoska Dodanie pliku Tekst-jednolity-rozporzadzenia-MRRiB-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-.pdf Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-04 16:27:42 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2018-07-04 16:27:42 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012-r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2018-07-04 16:27:41 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-28-grudnia-2017-r.-w-sprawie-nadania-statutu-Glownemu-Urzedowi-Geodezji-i-Kartografii.pdf Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii