Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-07-04 16:26:21 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-SWiA-z-dnia-17-listopada-2011r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-bazy-danych-obiektow-ogolnogeograficznych-a-takze-standardowych-opracowan-kartograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2018-07-04 16:26:21 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2018-07-04 16:26:20 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania GGK z MON
2018-07-04 16:26:19 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
2018-07-04 16:26:18 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2018-07-04 16:26:17 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
2018-07-04 16:26:16 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN
2018-07-04 16:26:14 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
2018-07-04 16:26:13 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2018-07-04 16:26:13 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-04 16:26:12 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
2018-07-04 16:26:11 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2018-07-04 16:25:40 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-04 16:25:38 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-Dokumentu-Obliczenia-Oplaty.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2018-07-04 16:25:37 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-12-wrzesnia-2012-r.-w-sprawie-gleboznawczj-klasyfikacji-gruntow.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów
2018-07-04 16:25:36 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-GESUT.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
2018-07-04 16:25:36 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-10-stycznia-2012r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2018-07-04 16:25:34 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-pazdziernika-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2018-07-04 16:25:30 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-04 16:25:27 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
2018-07-04 16:25:25 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2018-07-04 16:25:25 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2018-07-04 16:25:24 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:25:12 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:16:52 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:14:20 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:12:16 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:10:22 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:08:13 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:08:02 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia