Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-07-04 16:07:01 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:06:01 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:04:12 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:03:40 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:03:19 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 16:00:48 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 15:59:59 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 15:59:27 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 15:58:23 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 15:56:06 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 15:55:19 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 15:49:04 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-23-Glownego-Geodety-Kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-Zespolu-do-zadan-zwiazanych-z-rozwojem-baz-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu.pdf Zarządzenie Nr 23 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2018-07-04 15:48:52 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-22-Glownego-Geodety-Kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-Zespolu-do-spraw-zwiazanych-ze-wspomaganiem-prowadzenia-numeracji-adresowej-i-udostepniania-danych-adresowych-w-infrastrukturze-informacji.pdf Zarządzenie Nr 22 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji
2018-07-04 15:48:39 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-23-Glownego-Geodety-Kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-Zespolu-do-zadan-zwiazanych-z-rozwojem-baz-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu.pdf Zarządzenie Nr 23 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2018-07-04 15:48:05 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 23 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
2018-07-04 15:47:37 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-22-Glownego-Geodety-Kraju-z-dnia-4-lipca-2018-r.-w-sprawie-powolania-Zespolu-do-spraw-zwiazanych-ze-wspomaganiem-prowadzenia-numeracji-adresowej-i-udostepniania-danych-adresowych-w-infrastrukturze-informacji.pdf Zarządzenie Nr 22 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji
2018-07-04 15:46:59 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 22 Głównego Geodety Kraju z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji
2018-07-04 15:37:07 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku linki.css Rozporządzenia
2018-07-04 15:29:01 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 15:28:22 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 14:49:18 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2018-07-04 14:49:17 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-do-rozporzadzenia.zip Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
2018-07-04 14:49:16 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-20-kwietnia-2016-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-Pelnomocnika-Rzadu-do-Spraw-Rzadowego-Programu-Rozwoju-Zintegrowanego-Systemu-Informacji-o-Nieruchomosciach.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
2018-07-04 14:49:10 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2018-07-04 14:49:08 Daniel Brzoska Dodanie pliku Dz.-U.-z-13-grudnia-2016-r.-poz.-2006.pdf Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w RP
2018-07-04 14:49:08 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Infrastruktury-z-dnia-19-maja-2003-r.-w-sprawie-sposobu-przedstawiania-na-mapach-przedmiotow-sporow-miedzynarodowych.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
2018-07-04 14:49:07 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-SWiA-z-dnia-9-listopada-2011-r.-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych-oraz-opracowywania-i-przekazywania-wynikow-tych-pomiarow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgi
2018-07-04 14:49:05 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
2018-07-04 14:49:05 Daniel Brzoska Dodanie pliku BDOT-500.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
2018-07-04 14:49:05 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-13-wrzesnia-2010-r.-w-sprawie-Rady-Infrastruktury-Informacji-Przestrzennej.pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej