Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-07-04 14:48:36 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
2018-07-04 14:48:35 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2018-07-04 14:48:34 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
2018-07-04 14:48:34 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-04 14:48:33 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN
2018-07-04 14:48:32 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2018-07-04 14:48:32 Daniel Brzoska Dodanie pliku rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-Dokumentu-Obliczenia-Oplaty.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
2018-07-04 14:48:31 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
2018-07-04 14:48:30 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2018-07-04 14:48:29 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
2018-07-04 14:48:28 Daniel Brzoska Dodanie pliku Obwieszczenie-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-5-wrzesnia-2012-r.-o-sprostowaniu-bledu.pdf Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
2018-07-04 14:48:28 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
2018-07-04 14:48:27 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-12-wrzesnia-2012-r.-w-sprawie-gleboznawczj-klasyfikacji-gruntow.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów
2018-07-04 14:48:27 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-GESUT.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
2018-07-04 14:48:26 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
2018-07-04 14:48:26 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-10-stycznia-2012r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2018-07-04 14:48:25 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2018-07-04 14:48:24 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozporzadzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji-z-dnia-9-pazdziernika-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych.pdf Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
2018-07-04 14:48:19 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania PRGiK i KSNG poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
2018-07-04 14:48:18 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
2018-07-04 14:48:16 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2018-07-04 14:48:15 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik
2018-07-04 14:48:13 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Rozporządzenia
2018-07-04 11:09:55 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-03.07.2018.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2018-07-04 10:27:26 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-na-wybor-partnera-do-realizacji-projektu-partnerskiego-w-ramach-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Edukacja-Rozwoj-POWER.pdf Otwarty Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
2018-07-04 10:26:51 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-na-wybor-partnera-do-realizacji-projektu-partnerskiego-w-ramach-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Edukacja-Rozwoj-POWER.pdf Otwarty Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
2018-07-04 10:26:21 Daniel Brzoska Dodanie pliku Rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-na-wybor-partnera-do-realizacji-projektu-partnerskiego-w-ramach-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Edukacja-Rozwoj-POWER.pdf Otwarty Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
2018-07-04 10:23:15 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Ustawy
2018-07-04 09:43:42 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Ustawy
2018-07-03 10:47:42 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27599.pdf BDG - główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 27599, ważne do 13.07.2018r