Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-06-27 11:39:22 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zarzadzenie-Nr-18-GGK-z-dnia-22-czerwca-2018-r.-w-sprawie-powolania-Zespolu-do-opracowania-standardow-i-wytycznych-zwiazanych-z-rozwojem-wykorzystania-danych-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficz.pdf Zarządzenie Nr 18 Głównego Geodety Kraju z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficz
2018-06-27 11:37:09 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 18 Głównego Geodety Kraju z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficz
2018-06-26 09:38:43 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dnia-26.06.2018.pdf Dostawa infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT
2018-06-26 09:38:25 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dnia-26.06.2018.pdf Dostawa infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT
2018-06-22 16:43:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-22.06.2018.pdf Rozbudowa odbiorników GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2018-06-22 13:45:11 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-1-do-formularza-ofertowego-Wzor-formularza-technicznego-po-zmianach-z-dnia-11.06.2018-Ujednolicone.docx Dostawa infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT
2018-06-22 13:44:55 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-1-do-formularza-ofertowego-Wzor-formularza-technicznego-po-zmianach-z-dnia-11.06.2018-Ujednolicone.docx Dostawa infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT
2018-06-22 13:41:05 Daniel Brzoska Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-do-SIWZ-z-dnia-22.06.2018.pdf Dostawa infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT
2018-06-19 16:02:04 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2018 r
2018-06-19 15:49:09 Daniel Brzoska Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2018-06-19 15:48:24 Daniel Brzoska Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2018-06-15 11:14:29 Daniel Brzoska Dodanie pliku SIWZ.pdf Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:14:15 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:13:56 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:13:35 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:13:10 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:12:34 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-4-do-SIWZ-JEDZ_espd.xml Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:11:38 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-4-do-SIWZ-JEDZ.pdf Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:10:53 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-3-B-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:10:38 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-3-A-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:10:19 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:09:29 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:08:52 Daniel Brzoska Dodanie pliku SIWZ.pdf Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 11:08:19 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 10:57:20 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-15 10:56:29 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski
2018-06-14 12:44:18 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2018-06-14 12:43:56 Daniel Brzoska Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-do-SIWZ-z-dnia-14.06.2018.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2018-06-14 12:42:46 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2018-06-14 09:57:10 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmiane-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dnia-14.06.2018.pdf Dostawa infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT