Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-05-30 08:17:47 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu BDG - główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 28105
2018-05-30 08:17:16 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-28104.pdf IZ - specjalista ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 28104
2018-05-30 08:16:53 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-28104.pdf IZ - specjalista ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 28104
2018-05-30 08:15:52 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu IZ - specjalista ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 28104
2018-05-30 08:04:02 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-28103.pdf IZ - inspektor ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 28103
2018-05-30 08:03:28 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-28103.pdf IZ - inspektor ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 28103
2018-05-30 07:57:02 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu IZ - inspektor ds. utrzymania infrastruktury IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 28103
2018-05-29 09:45:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:45:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:44:48 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:44:33 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.xml Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:44:03 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:43:40 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:43:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:42:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ-.pdf Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:42:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:41:41 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-29 09:41:11 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG
2018-05-28 14:13:03 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-badania-rynku-Formularz-szacowania-kosztow.pdf Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia)
2018-05-28 14:11:21 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-badania-rynku-Formularz-szacowania-kosztow.pdf Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia)
2018-05-28 14:10:58 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-badania-rynku-Warunki-techniczne.pdf Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia)
2018-05-28 14:10:43 Daniel Brzoska Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia)
2018-05-28 14:02:36 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia)
2018-05-25 15:31:37 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
2018-05-25 15:30:20 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
2018-05-25 15:21:22 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-numer-3-do-ogloszenia-wzor-wniosku-o-dofinansowanie.docx Otwarty Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
2018-05-25 15:13:22 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-Ogloszenie-konkurs-POWER-wzor-wniosku-o-dofinansowanie.docx Otwarty Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
2018-05-25 15:11:13 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-Otwarty-konkurs-na-wybor-partnera-do-projektu-POWER-25.05.2018-18.06.2018.pdf Otwarty Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
2018-05-25 15:03:26 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Otwarty Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
2018-05-25 15:02:11 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)