Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-05-22 13:06:05 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 13:05:36 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-OPZ-Wzor-zestawienia-wynikow-przegladu-i-inwentaryzacji-osnowy-wysokosciowej.xls Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 13:05:18 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-OPZ-Wzor-zestawienia-wynikow-przegladu-i-inwentaryzacji-osnowy-poziomej.xls Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 13:04:52 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-OPZ-Wykaz-punktow-osnowy-wysokosciowej.xls Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 13:04:31 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Wykaz-punktow-osnowy-poziomej.xlsx Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 13:03:40 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-OPZ-Obszar-planowanych-prac.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 13:03:13 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 13:02:46 Daniel Brzoska Dodanie pliku SIWZ-.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 13:02:03 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 12:50:07 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 12:49:58 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 12:48:56 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)
2018-05-22 08:58:06 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27599.pdf KN - starszy inspektor ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 27599, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:57:32 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27599.pdf KN - starszy inspektor ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 27599, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:55:14 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu KN - starszy inspektor ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 27599, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:38:17 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27618.pdf BDG - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 27618, ważne do 4.06.2018
2018-05-22 08:38:02 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27618.pdf BDG - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 27618, ważne do 4.06.2018
2018-05-22 08:36:02 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu BDG - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 27618, ważne do 4.06.2018
2018-05-22 08:32:01 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27625.pdf IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27625, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:31:35 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27625.pdf IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27625, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:30:12 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27625, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:28:37 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu IZ – inspektora ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27625, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:27:08 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu IZ - inspektor ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27623, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:26:14 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27623.pdf IZ - inspektora ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27623, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:25:42 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu IZ - inspektora ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27623, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:21:53 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu IZ – inspektora ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27623, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:21:02 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27620.pdf IZ - starszy specjalista ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 1 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27620, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:20:42 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 1 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27620, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:19:59 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27620.pdf IZ – starszy specjalista ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 1 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27620, ważne do 01.06.2018r
2018-05-22 08:17:22 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu IZ – starszy specjalista ds. udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 1 w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 27620, ważne do 01.06.2018r