Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2018-05-21 13:24:00 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - starszy specjalista ds. tworzenia i utrzymania ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków (EGB) w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 26431, ważne do 07.05.2018
2018-05-21 08:09:50 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Aktualności
2018-05-18 17:42:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2018-05-18 17:37:05 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2018-05-18 17:33:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2018-05-18 17:20:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (część 75-81)
2018-05-17 12:34:09 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Aktualności
2018-05-16 14:50:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2018-05-16 14:50:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-Formularz-szacowania-kosztow.docx Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2018-05-16 14:50:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-Warunki-techniczne.docx Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2018-05-16 14:50:09 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2018-05-16 14:49:42 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2018-05-16 14:49:08 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2018-05-16 13:26:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1B-do-SIWZ-SOPZ-Czesc-2-po-modyfikacjach-z-dnia-16.05.2018.pdf Rozbudowa odbiorników GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2018-05-16 13:26:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-16.05.2018.pdf Rozbudowa odbiorników GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2018-05-15 15:14:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-14.05.2018.pdf Zakup licencji oprogramowania służącego do obsługi zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
2018-05-15 15:13:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-14.05.2018.pdf Zakup licencji oprogramowania służącego do obsługi zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
2018-05-15 14:41:30 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Aktualności
2018-05-15 14:41:17 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Aktualności
2018-05-15 14:41:02 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Aktualności
2018-05-15 14:39:29 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Aktualności
2018-05-15 14:38:08 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Aktualności
2018-05-14 08:52:56 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27079.pdf SO - kierownik kancelarii tajnej ds. obsługi kancelarii tajnej w Departamencie Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnej, ogłoszenie nr 27079, ważne do 22.05.2018
2018-05-14 08:52:35 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-nr-27079.pdf SO - kierownik kancelarii tajnej ds. obsługi kancelarii tajnej w Departamencie Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnej, ogłoszenie nr 27079, ważne do 22.05.2018
2018-05-14 08:45:49 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu SO - kierownik kancelarii tajnej ds. obsługi kancelarii tajnej w Departamencie Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnej, ogłoszenie nr 27079, ważne do 22.05.2018
2018-05-10 15:02:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2018 r
2018-05-10 15:02:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2018 r
2018-05-10 15:01:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2018 r
2018-05-10 15:00:59 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2018 r
2018-05-09 10:09:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-09.05.2018.pdf Zakup licencji oprogramowania służącego do obsługi zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej