Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-12-04 16:53:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf Organizacja Narady Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geodetów Wojewódzkich oraz Szkolenia Rzeczników i Komisji Dyscyplinarnych w Warszawie w terminie 11-12 grudnia 2017 r.
2017-12-04 16:49:19 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-04.12.2017.pdf Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-12-04 09:56:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Plan-kontroli-Glownego-Geodety-Kraju-na-rok-2017-po-zmianie-z-4.12.2017.pdf 2017
2017-12-01 09:05:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-18804.pdf KN - specjalista ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 18804, ważne 11.12.2017
2017-12-01 09:04:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-18804.pdf KN - specjalista ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 18804, ważne 11.12.2017
2017-12-01 09:03:44 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu KN - specjalista ds. architektury systemowej i technologicznej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 18804, ważne 11.12.2017
2017-11-29 13:10:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-ogloszenia-z-dnia-28.11.2017.pdf Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-29 10:18:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-oferty.pdf Korekta publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, broszury w j. angielskim oraz mapy
2017-11-29 08:26:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-18701.pdf GI - inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 18701, ważne do 11.12.
2017-11-29 08:25:20 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 18701, ważne do 11.12.
2017-11-29 08:24:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-18700.pdf BO - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18700, ważne do 11.12.2017
2017-11-29 08:23:41 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu BO - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18700, ważne do 11.12.2017
2017-11-29 08:22:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-18699.pdf BO - starszy księgowy do spraw prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18699, wa
2017-11-29 08:22:05 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu BO - starszy księgowy do spraw prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18699, wa
2017-11-29 08:21:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-18698.pdf BO - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18698, ważne do 11.12.2017
2017-11-29 08:20:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-18698.pdf BO - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18698, ważne do 11.12.2017
2017-11-29 08:18:06 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu BO - starszy księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych i funduszu celowego w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18698, ważne do 11.12.2017
2017-11-29 08:17:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-18697.pdf BO - starszy księgowy do spraw obsługi płacowej i obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18697, ważne do 11.12.2017
2017-11-29 08:16:53 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu BO - starszy księgowy do spraw obsługi płacowej i obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 18697, ważne do 11.12.2017
2017-11-29 08:05:55 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - starszy specjalista ds. prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych, ogłoszenie nr 17467, ważne do 11.1
2017-11-29 08:04:32 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - inspektor ds. wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 17464, ważne do 11.11.2017
2017-11-29 07:58:50 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - specjalista ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 17459, ważne do 11.11.2017
2017-11-28 12:11:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf Przygotowanie wykładu i przeprowadzenie szkolenia dla rzeczników dyscyplinarnych, przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
2017-11-27 14:24:52 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-tresci-ogloszenia-z-dnia-27.11.2017.pdf Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-24 16:43:05 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-oferty.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-11-24 16:42:10 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-oferty.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-11-24 15:46:48 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-Czesci-nr-5.pdf Świadczenie usług dostępu do internetu
2017-11-24 14:04:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-Ogloszenia-Oswiadczenie-ze-pracownicy-ochrony-nie-figuruja-w-KRK-zmiana-z-dnia-24.11.2017.doc Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-24 14:04:32 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-Ogloszenia-Oswiadczenie-o-wpisaniu-na-liste-kwalifikowanych-pracownikow-ochrony-zmiana-z-dnia-24.11.2017.doc Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-24 14:04:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-Ogloszenia-Wykaz-osob-zmiana-z-dnia-24.11.2017.doc Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii