Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-11-22 15:24:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Korekta publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, broszury w j. angielskim oraz mapy
2017-11-22 15:24:09 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Korekta publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, broszury w j. angielskim oraz mapy
2017-11-22 15:23:38 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Korekta publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, broszury w j. angielskim oraz mapy
2017-11-22 15:22:40 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Korekta publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, broszury w j. angielskim oraz mapy
2017-11-22 14:39:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-21.11.2017.pdf Organizacja Narady Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geodetów Wojewódzkich oraz Szkolenia Rzeczników i Komisji Dyscyplinarnych w Warszawie w terminie 11-12 grudnia 2017 r.
2017-11-22 14:22:25 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-21.11.2017.pdf Świadczenie usług dostępu do internetu
2017-11-22 13:43:23 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2017-11-22 13:39:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie Trend Micro Deep Security
2017-11-22 13:34:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Czesc-II.pdf Organizacja spotkań dla Geodetów Powiatowych
2017-11-22 08:47:39 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-11-21 15:46:19 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Dostawa w 2018 r. do będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii budynku położonego w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz w Warszawie przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B oleju opałowego do agregatu prądotwórcz
2017-11-21 15:45:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Dostawa w 2018 r. do będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii budynku położonego w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz w Warszawie przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B oleju opałowego do agregatu prądotwórcz
2017-11-21 15:45:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Dostawa w 2018 r. do będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii budynku położonego w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz w Warszawie przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B oleju opałowego do agregatu prądotwórcz
2017-11-21 15:45:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.doc Dostawa w 2018 r. do będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii budynku położonego w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz w Warszawie przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B oleju opałowego do agregatu prądotwórcz
2017-11-21 15:45:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Dostawa w 2018 r. do będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii budynku położonego w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz w Warszawie przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B oleju opałowego do agregatu prądotwórcz
2017-11-21 15:44:04 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Dostawa w 2018 r. do będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii budynku położonego w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 oraz w Warszawie przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B oleju opałowego do agregatu prądotwórcz
2017-11-21 15:29:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Czesc-I.pdf Organizacja spotkań dla Geodetów Powiatowych
2017-11-21 15:28:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-zlozonych-ofertach.pdf Organizacja spotkań dla Geodetów Powiatowych
2017-11-21 12:39:52 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty-Formularz-ofertowy.doc Dostawa w 2018 r. paliwa gazowego – gazu ziemnego do budynku położonego w Warszawie przy ul. Króla Jana Olbrachta 94B, będącego w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 12:39:32 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Dostawa w 2018 r. paliwa gazowego – gazu ziemnego do budynku położonego w Warszawie przy ul. Króla Jana Olbrachta 94B, będącego w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 12:39:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty-Formularz-ofertowy.doc Dostawa w 2018 r. paliwa gazowego – gazu ziemnego do budynku położonego w Warszawie przy ul. Króla Jana Olbrachta 94B, będącego w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 12:38:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Dostawa w 2018 r. paliwa gazowego – gazu ziemnego do budynku położonego w Warszawie przy ul. Króla Jana Olbrachta 94B, będącego w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 12:38:25 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Dostawa w 2018 r. paliwa gazowego – gazu ziemnego do budynku położonego w Warszawie przy ul. Króla Jana Olbrachta 94B, będącego w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 12:37:56 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Dostawa w 2018 r. paliwa gazowego – gazu ziemnego do budynku położonego w Warszawie przy ul. Króla Jana Olbrachta 94B, będącego w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 11:54:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-na-uslugi-spoleczne.pdf Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 11:53:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-Umowy.doc Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 11:53:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Umowy.doc Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 11:52:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Umowy.doc Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 11:52:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-Ogloszenia-Wzor-umowy.pdf Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-21 11:52:28 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-Ogloszenia-Oswiadczenie-ze-pracownicy-ochrony-nie-figuruja-w-KRK.doc Świadczenie w 2018 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii