Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-11-03 15:36:17 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-formularza-ofertowego.doc Szkolenie z obsługi aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2017-11-03 15:35:48 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-SOPZ.pdf Szkolenie z obsługi aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2017-11-03 15:35:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Szkolenie z obsługi aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2017-11-03 15:34:54 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Szkolenie z obsługi aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2017-11-03 15:34:14 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Szkolenie z obsługi aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów
2017-11-03 09:03:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17512.pdf GI - inspektora ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17512, ważne do 13.11.2017
2017-11-03 09:02:43 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - inspektora ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17512, ważne do 13.11.2017
2017-11-03 09:01:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17517.pdf GI - specjalisty ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17517, ważne do 13.11.2017
2017-11-03 09:01:13 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - specjalisty ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17517, ważne do 13.11.2017
2017-11-03 09:00:30 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17520.pdf GI - starszy specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17520, ważne do 13.11.2017
2017-11-03 09:00:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17520.pdf GI - starszy specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17520, ważne do 13.11.2017
2017-11-03 08:59:35 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - starszy specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17520, ważne do 13.11.2017
2017-11-03 08:58:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17522.pdf GI - główny specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17522, ważne do 13.11.2017
2017-11-03 08:58:09 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - główny specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii Topograficznej (TOPO), ogłoszenie nr 17522, ważne do 13.11.2017
2017-11-02 14:54:01 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-11-02 14:53:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-11-02 13:16:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-11-02 08:23:19 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-oferty.pdf Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim dotyczącej publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” oraz druk mapy
2017-11-02 07:20:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17490.pdf GI - specjalista ds. zarządzania systemami dziedzinowymi w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17490, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:19:35 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - specjalista ds. zarządzania systemami dziedzinowymi w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17490, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:18:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17489.pdf GI - główny specjalista ds. zarządzania systemami dziedzinowymi w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17489, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:17:55 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - główny specjalista ds. zarządzania systemami dziedzinowymi w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17489, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:16:48 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17488.pdf GI - inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17488, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:16:17 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17488, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:15:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17487.pdf GI - starszy specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17487, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:14:31 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - starszy specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17487, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:13:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17486.pdf GI - główny specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17486, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:12:43 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - główny specjalista ds. kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 17486, ważne do 11.11.2017
2017-11-02 07:07:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17467.pdf KN - starszy specjalista ds. prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych, ogłoszenie nr 17467, ważne do 11.1
2017-11-02 07:06:54 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu KN - starszy specjalista ds. prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych, ogłoszenie nr 17467, ważne do 11.1