Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-10-25 07:59:59 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy inspektor – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17114, ważne do 6.11.2017
2017-10-25 07:58:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17116.pdf IZ - starszy inspektor – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17116, ważne do 6.11.2017
2017-10-25 07:58:05 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy inspektor – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17116, ważne do 6.11.2017
2017-10-25 07:57:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17121.pdf IZ - główny specjalista – architekt ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG) w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17121, ważne do 6.11.2017
2017-10-25 07:56:43 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - główny specjalista – architekt ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG) w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17121, ważne do 6.11.2017
2017-10-25 07:55:52 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17119.pdf IZ - specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 17119, ważne do 6.11.2017
2017-10-25 07:55:20 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 17119, ważne do 6.11.2017
2017-10-25 07:54:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-17123.pdf IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17123, ważne do 6.11.2017
2017-10-25 07:53:27 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 17123, ważne do 6.11.2017
2017-10-24 11:42:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-formularza-technicznego-Zmodyfikowany.docx Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2017-10-24 11:42:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia-Zmodyfikowany.docx Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2017-10-24 11:42:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2017-10-24 11:37:03 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-23.10.2017.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2017-10-24 08:17:01 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu BO - specjalista ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej projektów w Zespole Prowadzenia Projektów w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 179653, ważne do 12.04.2016
2017-10-24 08:14:39 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu NG - główny specjalista ds. kontroli oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 13717, ważne do 11.08.2017
2017-10-24 08:12:46 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - główny specjalista ds. administracji, utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Dep. Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 13853, ważne do 16.08.2
2017-10-24 08:09:02 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu BO - księgowy do spraw obsługi płacowej w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 14435, ważne do 11.09.2017
2017-10-24 08:07:07 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 12417, ważne do 10.07.2017
2017-10-24 08:04:56 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12418, ważne do 10.07.2017
2017-10-24 07:59:38 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12419, ważne do 10.07.2017
2017-10-24 07:55:55 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12420, ważne do 10.07.2017
2017-10-24 07:50:29 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI - główny specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem systemu ASG-EUPOS i centrum zapasowego KSZBDOT w Wydz. Geod. i Syst. Odniesień Przestrzennych ogłoszenie nr 12468, ważne do 10.07
2017-10-24 07:48:28 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI - starszy specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem systemu ASG-EUPOS i centrum zapasowego KSZBDOT w Wydz. Geod. i Syst. Odniesień Przestrz. ogłoszenie nr 12472, ważne do 10.07.2017
2017-10-24 07:44:51 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - starszy specjalista ds. koordynacji dostosowania danych do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków, ogłoszenie nr 13817, ważne do 16.08.2017
2017-10-20 15:34:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-10-20 15:34:33 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-formularza-oferty.docx Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-10-20 15:34:06 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-10-20 15:33:39 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-10-20 15:33:13 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-10-20 15:32:41 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii