Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-09-28 10:29:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty-Formularz-ofertowy.doc Dostawa i montaż regałów na akta w pomieszczeniu nr S 074 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 oraz jego uprzedni remont
2017-09-28 10:28:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Dostawa i montaż regałów na akta w pomieszczeniu nr S 074 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 oraz jego uprzedni remont
2017-09-28 10:28:27 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Dostawa i montaż regałów na akta w pomieszczeniu nr S 074 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 oraz jego uprzedni remont
2017-09-28 10:27:54 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Dostawa i montaż regałów na akta w pomieszczeniu nr S 074 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 oraz jego uprzedni remont
2017-09-27 12:43:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:42:28 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Oswiadczenia.doc Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:41:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelnienia-JEDZ.docx Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:41:32 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-4a-espd-request.xml Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:41:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-europejski-dokument-zamowienia-ESPD.pdf Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:40:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Wzor-formularza-technicznego.docx Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:40:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:40:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy-.pdf Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:39:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:37:11 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ.pdf Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:36:40 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:35:34 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 12:34:41 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Dostawa serwera plików NAS i dysków twardych
2017-09-27 11:14:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:13:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:13:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:12:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:12:39 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:12:25 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:12:01 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:11:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.xml Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:10:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:09:52 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:09:23 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:09:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
2017-09-27 11:08:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ.pdf Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware