Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-08-07 14:45:14 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-wersja-z-dnia-07.08.2017.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-08-07 14:44:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-07.08.2017.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-08-07 12:05:02 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenie-z-dnia-02.08.2017.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-08-04 07:55:47 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-13853.pdf IZ - główny specjalista ds. administracji, utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Dep. Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 13853, ważne do 16.08.2
2017-08-04 07:55:01 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu IZ - główny specjalista ds. administracji, utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Dep. Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 13853, ważne do 16.08.2
2017-08-03 15:53:44 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-Czesc-60-i-67.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2017-08-03 15:49:35 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-Czesc-78,-80,-81.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (część 75-81)
2017-08-02 13:32:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-08-02 08:43:13 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - starszy specjalista ds. koordynacji dostosowania danych do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków, ogłoszenie nr 13817, ważne do 16.08.2017
2017-08-02 08:40:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-13817.pdf KN - starszy specjalista ds. koordynacji dostosowania danych do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 13817, ważne do 16.08
2017-08-02 08:38:27 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu KN - starszy specjalista ds. koordynacji dostosowania danych do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 13817, ważne do 16.08
2017-07-31 10:25:52 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamianie-ogloszenia.pdf Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
2017-07-31 10:11:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-28.07.2017.pdf Kontrola modeli 3D budynków
2017-07-31 10:10:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-28.07.2017.pdf Kontrola modeli 3D budynków
2017-07-31 08:00:45 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-13717.pdf NG - główny specjalista ds. kontroli oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 13717, ważne do 11.08.2017
2017-07-31 08:00:30 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-13717.pdf NG - główny specjalista ds. kontroli oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 13717, ważne do 11.08.2017
2017-07-31 07:59:41 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu NG - główny specjalista ds. kontroli oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ogłoszenie nr 13717, ważne do 11.08.2017
2017-07-31 07:57:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-13722.pdf GI - specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT, ogłoszenie nr 13722, ważne do 11.08.2017
2017-07-31 07:57:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-13722.pdf GI - specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT, ogłoszenie nr 13722, ważne do 11.08.2017
2017-07-31 07:55:20 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu GI - specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT, ogłoszenie nr 13722, ważne do 11.08.2017
2017-07-27 15:50:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-27.07.2017.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-07-27 15:42:30 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-po-zmianach-z-dnia-27.07.2017.pdf Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
2017-07-27 15:42:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-po-zmianach-z-dnia-27.07.2017.pdf Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
2017-07-27 15:41:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-oraz-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-27.07.2017.pdf Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
2017-07-26 11:57:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-Rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Dostosowanie, wraz z aktualizacją treści, szkolnego Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w wersji cyfrowej dla 3 technologii druku i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego
2017-07-26 11:57:03 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Warunki-techniczne.pdf Dostosowanie, wraz z aktualizacją treści, szkolnego Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w wersji cyfrowej dla 3 technologii druku i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego
2017-07-26 11:56:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Dostosowanie, wraz z aktualizacją treści, szkolnego Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w wersji cyfrowej dla 3 technologii druku i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego
2017-07-26 11:56:20 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Dostosowanie, wraz z aktualizacją treści, szkolnego Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w wersji cyfrowej dla 3 technologii druku i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego
2017-07-26 11:55:40 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Dostosowanie, wraz z aktualizacją treści, szkolnego Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w wersji cyfrowej dla 3 technologii druku i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego
2017-07-25 16:25:52 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Odwolanie-OPGK-Krakow.pdf Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT