Informacja Publiczna

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jest udostępniana na wniosek, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm) oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Dostęp do informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-02-08 16:19:07 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-ponowne-wykorzystanie-inf-publ.pdf
2017-02-08 16:14:35 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2017-02-08 16:10:11 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-udostepnie-inf-publ.doc
2015-12-03 15:19:26 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-12-03 14:00:15 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-29 00:40:44 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-29 00:40:20 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-29 00:38:49 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-ponowne-wykorzystanie-inf-publ.pdf
2015-05-29 00:38:28 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-ponowne-wykorzystanie-inf-publ.pdf
2015-05-29 00:37:08 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-udostepnie-inf-publ.doc