Informacja Publiczna

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jest udostępniana na wniosek, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm) oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Dostęp do informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-05-29 00:31:37 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:12:11 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:11:20 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-26 00:34:11 Administrator BIP Utworzenie artykułu