Linki

  • http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182/list/indicators
    Wyniki pierwszego monitorowania przez Państwa Członkowie wdrażania swoich infrastruktur informacji przestrzennej oraz sprawozdania dotyczącego wdrożenia dyrektywy INSPIRE.

  • http://www.inspire.gov.pl/
    Projekt „Edukacyjne wsparcie wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Rejestr zmian