Monitoring

W związku ze zmianą Decyzji KE 2019/1372 w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z 19 sierpnia 2019r.  od tego roku obowiązują nowe zasady dot. procesu monitorowania i sprawozdawczości INSPIRE. Rok 2020 jest zatem rokiem przejściowym jeśli chodzi o nowe podejście do tego procesu. W zakresie monitorowania wskaźniki obliczane są automatycznie na podstawie metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych tworzonych i opublikowanych przez państwa członkowskie, dostępnych w katalogu metadanych INSPIRE. Metadane, które nie zostały opublikowane będą pomijane przy obliczaniu wskaźników do celów monitorowania. W zakresie sprawozdawczości państwa członkowskie składają sprawozdania dotyczące wyłącznie tych aspektów swojej infrastruktury informacji przestrzennej, które uległy zmianie od czasu przedłożenia ostatniego sprawozdania (aktualizacji takiej dokonujemy co roku). Informacje dotyczące monitorowania i sprawozdawczości dot. naszego kraju znajdują się na stronie: https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/inspire-your-country

Page

Monitoring 201827-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/inspire/monitoring/monitoring-2018
Page

Monitoring 201724-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/inspire/monitoring/monitoring-2017
Page

Monitoring 201622-05-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/inspire/monitoring/monitoring-2016
Page

Monitoring lata 2010-201424-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/inspire/monitoring/monitoring-lata-2009-2014
Page

Monitoring 201517-05-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/inspire/monitoring/monitoring-2015
Rejestr zmian