Punkt kontaktowy

Punkt Kontaktowy - zgodnie z dyrektywą INSPIRE każde państwo członkowskie musi wyznaczyć punkt kontaktowy, zwykle organ publiczny, który ma być odpowiedzialny za kontakty z Komisją Europejską w kwestiach związanych z przedmiotową dyrektywą. Punkt Kontaktowy odpowiedzialny jest za dostarczanie wyników transpozycji dyrektywy INSPIRE do legislacji krajowej oraz za dostarczanie informacji o implementacji INSPIRE w swoim kraju oraz raportów w imieniu Kraju Członkowskiego do Komisji Europejskiej (m.in. dokumentów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości INSPIRE). W Polsce do roli Krajowego Punktu Kontaktowego został wyznaczony Główny Geodeta Kraju.

Rejestr zmian