Rada IIP

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. do właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej będzie działać przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2003)z dniem 1 stycznia 2017 r. wygasa członkostwo osób powołanych do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na podstawie przepisów dotychczasowych.

Powołany przepis nakłada na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek powołania, w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r., nowych członków Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Informacja o składzie Rady zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez Radę IIP można znaleźć na witrynie Rady www.radaiip.gov.pl.

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-12-30 15:48:50 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-12-30 15:45:31 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-08-18 16:36:18 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-06-08 09:26:26 Root User Aktualizacja artykułu
2016-04-05 15:56:06 Root User Aktualizacja artykułu
2016-03-30 09:23:41 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-03-30 09:22:04 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-03-21 12:01:31 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-28 23:35:23 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-28 23:34:56 Jakub Giza Aktualizacja artykułu