Rada IIP

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Cyfryzacji.

Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej jest dostepny na stronie BIP Ministerstwa Cyfryzacji.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez Radę IIP można znaleźć na witrynie Rady www.radaiip.gov.pl.

Rejestr zmian