Rada IIP

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Cyfryzacji.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez Radę IIP można znaleźć na witrynie Rady www.radaiip.gov.pl.

Rejestr zmian