Sprawozdawczość

W związku ze zmianą Decyzji KE 2019/1372 w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z 19 sierpnia 2019r.  od tego roku obowiązują nowe zasady dot. procesu monitorowania i sprawozdawczości INSPIRE. Rok 2020 jest zatem rokiem przejściowym jeśli chodzi o nowe podejście do tego procesu. W zakresie monitorowania wskaźniki obliczane są automatycznie na podstawie metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych tworzonych i opublikowanych przez państwa członkowskie, dostępnych w katalogu metadanych INSPIRE. Metadane, które nie zostały opublikowane będą pomijane przy obliczaniu wskaźników do celów monitorowania. W zakresie sprawozdawczości państwa członkowskie składają sprawozdania dotyczące wyłącznie tych aspektów swojej infrastruktury informacji przestrzennej, które uległy zmianie od czasu przedłożenia ostatniego sprawozdania (aktualizacji takiej dokonujemy co roku). Informacje dotyczące monitorowania i sprawozdawczości dot. naszego kraju znajdują się na stronie: https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/inspire-your-country

Page

Sprawozdawczość 2016-201827-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/inspire/sprawozdawczosc/sprawozdawczosc-2016-2018
Page

Sprawozdawczość 2013-201524-02-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/inspire/sprawozdawczosc/sprawozdawczosc-2013-2015
Rejestr zmian