O nas

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 6 października 2020 r. poz. 1718) Główny Geodeta Kraju jest organem nadzorowanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

  • W menu po lewej stronie ekranu zostały zamieszone podstawowe informacje dotyczące działalności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Rejestr zmian