O nas

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. z 19 listopada 2019 r. poz. 2261) Główny Geodeta Kraju jest organem nadzorowanym przez Ministra Rozwoju.

Urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

  • W menu po lewej stronie ekranu zostały zamieszone podstawowe informacje dotyczące działalności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Rejestr zmian